Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017


Πριμ επί της παραγωγής δίνει κίνητρο οργάνωσης σε όλους
Κοντονής Γιώργος
Λεφτά στο χέρι ίσα µε το 10% της αξίας παραγωγής τους για µία πενταετία, προσφέρει ως κίνητρο οργάνωσης σε παρέες αγροτών έστω και 5-10 ατόµων, το Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων παραγωγών» των Προγραµµάτων.
Πρόκειται για ένα Μέτρο προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ το οποίο πρώτον δεν έχει επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη, δηλαδή τα χρήµατα δίνονται χωρίς τιµολογία αλλά υπολογίζονται µε βάσει της αξίας παραγωγής. Και δεύτερον τα κριτήρια µοριοδότησης για την ένταξη σε αυτό είναι αµελητέα. Μοναδικό κριτήριο λήψης της ενίσχυσης λοιπόν είναι η υλοποίηση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, από τους παραγωγούς που θα στήσουν τις Οµάδες και τις Οργανώσεις, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση της πρόσκλησης που βρίσκεται σε διαβούλευση µέχρι τις 2 Ιουνίου.Περιµένουν το νέο πλαίσιο αναγνώρισης
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσηµα µετά την 26η Απριλίου 2016. 
Με απλά λόγια δηλαδή, όλοι οι µεµονωµένοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που περιµένουν το νέο θεσµικό πλαίσιο αναγνώρισης Οµάδων και Οργανώσεων (υπ. αριθµ.397/18235/2017 ΥΑ) να αποκτήσει εφαρµογή. Υπενθυµίζεται ότι η συγκεκριµένη υπουργική απόφαση  προέβλεπε ότι: Οµάδα παραγωγών στη φυτική παραγωγή πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 10 µέλη και στην κτηνοτροφία από 5 µέλη. Η Οργάνωση αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 20 µέλη µε αξία παραγωγής 250.000 ευρώ.  

Μέχρι στιγµής καµία Οργάνωση ή Οµάδα δεν έχει αναγνωριστεί βάσει του νέου θεσµικού πλαισίου λόγω της αδυναµίας σύστασης των Επιτροπών ανά ∆ΑΟΚ που προβλέπεται να εξετάζουν τις αιτήσεις αναγνώρισης. Οι επιτροπές αυτές χρειάζονται µία σειρά εγκυκλίων ώστε αυτές να λειτουργήσουν. 
Ως εκ τούτου, το ζήτηµα είναι τώρα: Πρώτον να συσταθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι Επιτροπές. Και δεύτερον, να δοθεί κάποιος χρόνος µέχρι πρόσκληση ώστε να συσταθούν κάποιες Οµάδες ή Οργανώσεις που θα µπορέσουν να επωφεληθούν των ευεργετηµάτων του Μέτρου. 


Πηγή: altsantiri.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου