Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Αναστέλλεται για δυο ακόμα χρόνια ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ χωραφιών
Την εξαίρεση από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ των αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου που κατατέθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στη βουλή.
Λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων που προέκυτπαν για τους αγρότες, ο συμπληρωματικός φόρος, που έχει συμφωνηθεί από το 2015, δεν εφαρμόστηκε ούτε το 2016.
Κυβέρνηση και Θεσμοί είχαν συμφωνήσει από το 2015 στην επέκταση του συμπληρωματικού φόρου στα αγροτεμάχια, κάτι όμως που δεν κατέστη εφικτό ούτε το περυσινό έτος, αλλά όπως φαίνεται και για τα δύο επόμενα έτη, διότι δεν έχει βρεθεί ακόμα τρόπος υπολογισμού της αξίας των αγροτεμαχίων.

Σημειώνεται ότι πέρυσι (2016) εξαιρέθηκαν από τον φόρο τα αγροτεμάχια λίγο πριν από την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, καθώς οι προβολές που έκαναν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οδηγούσαν σε τεράστιους φόρους που θα έπλητταν ως επί το πλείστον τους αγρότες.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η εξαίρεση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αθροιστική απώλεια εσόδων περίπου 460 εκατ. ευρώ, με τους φορολογουμένους βεβαίως να γλιτώνουν ισόποση φορολογική επιβάρυνση.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» προβλέπει:
Άρθρο 13
Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων
1. Η περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4223/2013 (Α' 287) καταργείται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»


Αιτιολογική Έκθεση
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται για δύο έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Η διάταξη κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε συμπληρωματικό φόρο, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους φορολογουμένους να ελέγξουν και τους δασικούς χάρτες και να προβούν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις.
Αλέξανδρος Μπίκας

Πηγή: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου