Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021

Μαθήματα Μητρικής Γλώσσας


 

 

 Μαθήματα μητρικής γλώσσας στο σπίτι του Χρήστου Μπάτση.  

Μ+Α , ΤΣ+ ΚΑ , ΌΛΟ ΜΑΖΙ    ΓΑΤΑ

2 σχόλια:

7-21