Σάββατο 16 Απριλίου 2022

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δήμο Θεσσαλονίκης και Δήμο Θέρμης


Γραφείο Δήμαρχου
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών
Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της 13ης Απριλίου
2022, η οποία διεξήχθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με θέμα στην ημερήσιας
διάταξης “Λουτρά Θέρμης”

Τα λουτρά της Θέρμης Θεσσαλονίκης έχουν τη δική τους ιστορία. Διαθέτοντας
κατάλληλες εγκαταστάσεις μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον
αποτελούσαν για τους λουομένους ό,τι πιο όμορφο υπήρχε στην ευρύτερη
περιοχή.
Επί θητείας δημαρχίας Μιχάλη Παπαδόπουλου και Θεοχάρη Μαναβή είχαν τα
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης άψογη λειτουργία, ενώ επί αντιδημαρχίας
Ανέστη Αναστασιάδη υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης
και αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των κυλικείων, του
εστιατορίου παρέχοντας, έτσι, στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να
απολαμβάνουν αξιόπιστες λουτρικές εγκαταστάσεις σε χαμηλό κόστος.
Επί δημαρχίας Παπαγεωργόπουλου θεωρήθηκε ότι η λειτουργία της εν λόγω
Λουτρόπολης ήταν οικονομικά ασύμφορη και επί της ουσίας διεκόπη κάθε
εργασίας συντήρησης, οι εγκαταστάσεις αφέθηκαν εσκεμμένα σε καταστροφή
και τελικά σε διακοπή της λειτουργίας τους. Μάλιστα, από την τότε παρέα
εμφανίσθηκε ως δικαιολογία ότι το νερό της Λουτρόπολης είχε χαμηλή
θερμοκρασία, παρά το γεγονός ότι έλαβαν χώρα δύο (2) διαφορετικές μεταξύ
τους ερευνητικές γεωτρήσεις, όπου και στις δύο η θερμοκρασία αυτού
ξεπερνούσε τους 35 O C και στις δύο.
Ακολούθησε η δημαρχία Γιάννη Μπουτάρη, επί των ημερών της οποίας
συνεχίσθηκε η διακοπή της λειτουργίας της Λουτρόπολης, δίνοντας, έτσι,
χαριστική βολή στις τόσο στις κτηριακές όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος με
σειρά επιστολών και δελτίων τύπου έχει ενημερώσει τον Δήμο έχει αιτηθεί την
επαναλειτουργία της Λουτρόπολης Θέρμης. Επίσης, έχουν λάβει χώρα
διάφορες προτάσεις για την αξιοποίηση της Λουτρόπολης, όπως πχ η
κατασκευή του Νοσοκομείου Παίδων, πρόταση η οποία επί της ουσίας δεν
εισακούσθηκε από την τότε διοίκηση του Δήμου (επί των ημερών Γιάννη
Μπουτάρη) και τελικά απορρίφθηκε από το τότε Υπουργείο Υγείας (επί

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), προτείνοντας για το ως άνω ίδρυμα χώρο πλησίον της
Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου.
Σήμερα, όπως συμβαίνει και με πλειάδα άλλων Λουτροπόλεων, για τα Λουτρά
Θέρμης έχει κατατεθεί φάκελος αναγνώρισης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί
ελλιπής με αποτέλεσμα να “αναπαύεται” σε κάποιο συρτάρι του Υπουργείου
Τουρισμού.
Ο Σύλλογός μας, έχοντας παρουσία δεκαοκτώ (18) ετών στο χώρο του
ιαματικού τουρισμού έχει πραγματοποιήσει πάνω από δέκα (10) εκδηλώσεις
προβολής του θέματος της Λουτρόπολης Θέρμης, αλλά δυστυχώς, δεν
συγκινήσαμε κανέναν.
Στον υπ' αριθμ. 4875/2021 Νόμο “Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση
της τουριστικής ανάπτυξης”, εφόσον δεν έχει προηγηθεί λύση αξιοποίησης
μέχρι την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους (2022), προβλέπεται η μεταφορά
της επιφάνειας των 500 στρεμμάτων της Λουτρόπολης, και επιπλέον των
εκτάσεων περιμετρικά αυτής έως και 500 m από τα όρια της, στην
“ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.”. Εν όψει της “απειλής” αυτής, δηλαδή
της απώλειας ενός τεράστιου περουσιακού στοιχείου, οι δήμοι Θεσσαλονίκης
και Θέρμης έλαβαν, με συνοπτικές διαδικασίες, απόφαση αξιοποίησης της
Λουτρόπολης, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να συνταχθεί εν τάχει μελέτη
αξιοποίησης και εν συνεχεία εκμετάλλευση της είτε μέσω Δημοτικής
Επιχείρησης είτε μέσω δημόσιου διαγωνισμού για την ενοικίασή τους σε
ιδιώτη.
Εμείς, με τη σημερινή μας συνεδρίαση ζητάμε, για μία ακόμη φορά, την άμεση
αξιοποίηση των 500 στρεμμάτων της Λουτρόπολης με γνώμονα όχι μόνο την
εξασφάλιση εσόδων, αλλά και την παροχή ιαματικών υπηρεσιών σε χαμηλό
κόστος για τον πολίτη.
Θέλουμε, επίσης, να υπενθυμίσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Θεσσαλονίκης ότι χωρίς την αναγνώριση της Λουτρόπολης δεν δύναται να
υλοποιηθεί οποιαδήποτε πρόταση εκμετάλλευσης και για το λόγο αυτό θα
πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου
να συμπληρωθεί – διορθωθεί ο φάκελος αναγνώρισης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνήσαν ομοφώνα η ως άνω
Απόφαση να αποτυπωθεί σε δελτίο τύπου, το οποίο θα αποσταλεί στους
δήμους Θεσσαλονίκης και Θέρμης, στους σχετιζόμενους φορείς και στα μέσα
ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)