Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Τηλεσυνεδρίαση του Δημ. Συμβ. Αλμωπίας

Eιδική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη
14 Μαρτίου 2023 και ώρα 6.30 μ.μ. (18.30΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67

του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/1του άρθρου
78 του Ν.4954/2022,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας
διάταξης :

 «Διόρθωση της 13/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ( Ψήφιση
Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023

Δήμου Αλμωπίας).».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)