Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΡΙΩΝΑ
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αλμωπίας <ΑΡΙΩΝ> καλεί τα μέλη του
σε γενική συνέλευση με θέμα την  εκλογή νέου συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.
Η πρώτη συνέλευση ορίζεται τη Δευτέρα 19/05/2014 και ώρα 20 :30 μμ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεἰ στις 26/5/2014
και ώρα 20:30 μμ.


Για το Δ.Σ.

Ιωάννης Συφάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21