Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρονική Απογραφή Στρατεύσιμων

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν

τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική
νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), είναι
υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο
τρίμηνο του έτους 2020 (από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρ 2020).
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της
λοίμωξης covid-19 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εμπρόθεσμα
Δελτίο Απογραφής μέχρι την 31 Μαρτίου 2020 και ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας .
https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-deltioy-apografis
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου
Απογραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα ΚΕΠ
Έδεσσας καθημερινά από τις 7:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι καθώς
επίσης και στο ΚΕΠ Άρνισσας καθημερινά από τις 7:30 το πρωί έως τις 15:00
το μεσημέρι .

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΠ
ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21