Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Απόκτηση golden visa με αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς

Κωνσταντίνος Λάππας

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να λαμβάνουν golden visa αγοράζοντας ακόμα και ακίνητα μέσω της διαδικασίας του αναγκαστικού πλειστηριασμού, αρκεί η ελάχιστη αξία του ακινήτου να είναι 250.000 ευρώ. Για «τεράστια μεταφορά πλούτου» κάνει λόγο η δικηγόρος Όλγα Μοσχοχωρίτου.


 
Συγκεκριμένα, σε συνεδρίασή του στις 13 Οκτωβρίου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε στο ερώτημα αν μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, και την καταβολή από τον υπερθεματιστή, πολίτη τρίτης χώρας, του εκπλειστηριάσματος στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας διαμονής επενδυτή στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν.
 
Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Δ), μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, και την καταβολή από τον υπερθεματιστή, πολίτη τρίτης χώρας, του συνολικού εκπλειστηριάσματος, ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, υπό τους απαράβατους όρους ότι:
 
α) Η καταβολή του εκπλειστηριάσματος στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο έχει συντελεσθεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν,
β) έχει γίνει μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης του ακινήτου στα οικεία βιβλία μεταγραφών και
γ) ο πλειστηριασμός δεν έχει ακυρωθεί με έναν από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους.
 
«Τεράστια μεταφορά πλούτου»
 
Δεδομένου ότι τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί» έχουν κατά κανόνα τιμές χαμηλότερες των τρεχουσών εμπορικών και έχοντας ως πρόσθετο κίνητρο την απόκτηση golden visa, διαφαίνεται ότι με το τέλος του lockdown και την επανεκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, το ενδιαφέρον πολιτών τρίτων χωρών θα είναι αυξημένο. Κι αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που οι Έλληνες μικρομεσαίοι δοκιμάζονται εκ νέου μέσα στην οικονομική κρίση της πανδημίας και ο νέος πτωχευτικός κώδικας απλοποιεί τις διαδικασίες προκειμένου τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών να ρευστοποιούνται ταχύτατα.
 
Η εξειδικευμένη σε θέμα ιδιωτικού χρέους δικηγόρος Όλγα Μοσχοχωρίτου βλέπει την γνωμοδότηση αυτή ως πόρτα εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό με κίνητρο την golden visa που θα έχει σοβαρό τίμημα: «Βλέπουμε να έρχεται τεράστια μεταφορά πλούτου από τη μικρομεσαία ελληνική οικογένεια σε πολίτες τρίτων χωρών», σχολιάζει στο tvxs.gr η κα. Μοσχοχωρίτου.

Πηγή: tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21