Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Ο Γιάννης Σηφάκης στο Κάτω Γραμματικό για τα πορίσματα του ΕΛΓΑ


Αναδείχτηκαν, στην συζήτηση με τους κατοίκους, τα προβλήματα της αντικατάστασης αγωγού στο αρδευτικό σύστημα, της άμεσης λειτουργίας του εγκαταλειμμένου βιολογικού καθαρισμού, της σύνταξης μελέτης για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Βυζαντινής εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου και η ανάγκη να γίνει αναδασμός

Καρναβάλι στον Πρόδρομο


(3)