Σε όλη την Ελλάδα η πρωτοφανής για την Ελλάδα κακοκαιρία του Ιουνίου