Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Τα αποτελέσματα των αγώνων στα γήπεδα της Πέλλας


Τα αποτελέσματα των αγώνων από τα γήπεδα της Πέλλας το   Σαββάτο 21 Δεκεμβρίου έχουν ως εξής:

«Ανοίγουν» τα εγκιβωτισμένα ποτάμια στα αστικά κέντρα της Ε.Ε.


potamia
Τα ποτάμια μέσα στις πόλεις δεν μπορεί να είναι αυτοκινητόδρομοι, αγωγοί λυμάτων, υπόγειοι οχετοί ή εγκιβωτισμένα τσιμεντοφραγμένα, επικίνδυνα για πλημμυρικά φαινόμενα και διαμόρφωση ρυπογόνων εστιών.

Ευχές Δ. Μπίνου, πρώην Δημάρχου Αλμωπίας


Αυθεντικά Κόλντα με τους Ακρίτες


Ευχές από την ΚΑΦΈ -ΠΙΤΣΑ Τζέκος


Ξεκινά η επέλαση της χριστουγεννιάτικης κακοκαιρίας


 – Πώς θα διαμορφωθεί η θερμοκρασία

(3)