Μια δραματική κατάσταση που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια...