Μπορεί ο νόμος που επικυρώνει τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον κώδικα Ποινικής Δικονομίας να καταδικάστηκε από σύσσωμο τον νομικό κόσμο, αλλά η κοινωνία δεν έχει καταλάβει ακόμα, πόσο καταστροφικές