Κυριακή 8 Απριλίου 2018

- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ


Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Εξαπλατάνου, που αφορά στον φωτισμό κεντρικού παραποτάμιου δρόμου στην Τ.Κ. Φούστανης.

(3)