Παρότι οι ΗΠΑ την αντιμετωπίζουν ως μια κρίσιμη δυνητική σύμμαχο στην ευρύτερη περιοχή, η Ινδία αρνείται να συντονιστεί με τη Δύση σε μια σαφώς αντιρωσική στάση