ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Κ»


Στην Ελλάδα των εκατοντάδων ιαματικών πηγών, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών μπορεί να προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, που θα φέρουν έσοδα πολλών εκατομμυρίων.