Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Εκλογές του Μ.Χ.Σ. Προμάχων "Οι Πρόμαχοι"

Σε εκλογές προχωρά οΜ.Σ  Προμάχων

Που πάμε ωρέ !


Περιποίηση

Ο αρχηγός έδωσε εντολή

Άχρηστος

Καλά

Τα έργα είναι προσωρινά. Η άλλη ζωή , αιώνια ! ΜΕΛΙΤΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΣΕΖΑΙΣε έναν τόπο που κυριαρχεί ως σύνθημα , και υλοποιείται με μαεστρία από  ένα τσούρμο μικροσυμφερόντων  εστεμμένων δια της δήθεν λαϊκής
(στην ουσία απελπισμένης) λαϊκής εντολής .

(3)