Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας   

Για σήμερα Δευτέρα στις 8.00 μ.μ. είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αλμωπίας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλμωπίας και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης
2ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλμωπίας
3ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄Τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2015  (αρίθ. 155/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας)
4ο Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
5ο Nομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για την Τράπεζα της Ελλάδος και νομιμοποίηση χρήστη του ΠΣΗΠΟΔΕ για το έργο με ακρωνύμιο “Bee-conomy” στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»
6ο Έγκριση της μελέτης και τρόπος καθορισμού του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – ΥΠ.3 –Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας»
7ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Προμάχων»
8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση στη ΒΙΠΕ Αριδαίας»
9ο  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση οχετού ομβρίων υδάτων εντός της πόλης της Αριδαίας»
10ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ανοιχτού θεάτρου στην περιοχή Δασάκι Αριδαίας»
11ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων, κλπ) ΔΕ Εξαπλατάνου»
12ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου με τίτλο  «Αναβάθμιση των Υποδομών της πλατείας ΤΚ Θεοδωρακίου»
13ο Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης  “ Living history – Living nature “  με ακρωνύμιο “LhiLna”
14ο Παράταση του χρόνου της χρήσης του κτιρίου με την ονομασία «Σπίτι των Ποιητών-Κέντρο Βαλκανικών Πνευστών», που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Εξαπλατάνου στην εταιρεία : «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ.» βάσει της  αρίθ. 214/2014 Α.Δ.Σ
15ο Εξέταση  αιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης  κτιρίου  πρώην Παιδικού Σταθμού Φιλώτειας
16ο Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας γεωργικού ελκυστήρα και πλευρικού αρθρωτού καταστροφέα
17ο Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ και ΔΗΚΕΑ
18οΊδρυση Λαϊκής Αγοράς  στην Τ.Κ. Ξιφιανής (αρίθ. 41/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19ο Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς  στην Τ.Κ. Φιλώτειας  (αρίθ. 37/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20ο Λήψη απόφασης για την παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών ανανέωσης των αδειών, των επαγγελματιών  πωλητών λαϊκών αγορών
21ο Τροποποίηση της με αρίθ. 18/2014 Α.Δ.Σ. περί « καθορισμού κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων»
22ο Τροποποίηση της αρίθ. 110/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εφαρμογή ενιαίας χρέωσης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους στους προσερχόμενους δημότες και μη δημότες στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλμωπίας πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21