Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

«Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία σε δασικές εκτάσεις.»
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ανακοινώνεται ότι, οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι που εφάρμοζαν εκτατική και ημισταυλισμένη (νομαδική) χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. 133281/2218/30-07-2013 Υ.Α. του Αν. ΥΠ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2120/Β2013), θα πρέπει να περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, σύμφωνα με την αριθ. 165390/59022-03-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1128/Β/2018) του Αν. ΥΠ.ΕΝ., και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υ.Α. αυτής, συνεπώς έως τις 27-06-2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21