Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Οι κρίσεις στην Αστυνομία


 

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις και των 22 υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ, (είκοσι γενικών καθηκόντων, ενός του υγειονομικού και ενός των εγκληματολογικών εργαστηρίων), εκ των οποίων αποστρατεύονται τρεις γενικών καθηκόντων, ενώ οι υπόλοιποι διατηρούνται.


Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του σώματος Μιχαήλ Καραμαλάκη και Ζαχαρούλας Τσιριγώτη, έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω υποστρατήγους γενικών και ειδικών καθηκόντων:

    Κωνσταντίνο Σκούμα
    Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
    Ανδρέα Βασιλόπουλο
    Νικόλαο Μενεξίδη
    Φώτιο Δομζαρίδη
    Νικόλαο Ζησιμόπουλο
    Παναγιώτη Κορδολαίμη
    Στυλιανό Βολυράκη
    Δημήτριο Κρίκα
    Παναγιώτη Ντζιοβάρα
    Μιλτιάδη Πουρσανίδη
    Γεώργιο Ψωμά
    Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο
    Γεώργιο Γιάννινα
    Γεώργιο Καστάνη
    Αβραάμ Αϊβαζίδη
    Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο
    Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό)
    Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εκρινε τους υποστρατήγους γενικών καθηκόντων, Αχιλλέα Σκανδάλη, Γεώργιο Τηλελή και Αναστάσιο Μανιάτη, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου της θέσης που κατείχαν, ενώ θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες:


το βαθμό του υποστράτηγου προάχθησαν τρεις ταξίαρχοι ενώ εικοσιένα αξιωματικοί αποστρατεύτηκαν κατα τις κρίσεις από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Μιχαήλ Καραμαλάκη και Ζαχαρούλας Τσιριγώτη.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω τρεις Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων:

    Δημήτριο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
    Φώτιο ΝΤΖΙΜΑΝΗ
    Βασίλειο ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

    Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ
    Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
    Αντώνιο ΡΟΥΤΖΑΚΗ
    Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
    Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ
    Πέτρο ΤΖΕΦΕΡΗ
    Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ
    Νικόλαο ΚΟΤΡΩΝΙΑ
    Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ
    Ηλία ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
    Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ
    Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ
    Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ
    Σπυρίδωνα ΣΚΛΑΒΟ
    Νικόλαο ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
    Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ
    Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ
    Γεώργιο ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
    Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
    Εμμανουήλ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
    Γεώργιο ΠΑΠΠΑ
    Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
    Παύλο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
    Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
    Κωνσταντίνο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
    Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ
    Νικόλαο ΣΚΑΡΤΣΗ
    Λουκά ΚΡΙΚΟ
    Λάμπρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
    Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ
    Κώστα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
    Μιλτιάδη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ
    Απόστολο ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
    Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ
    Ανδρέα ΜΠΑΜΠΙΛΗ
    Κωνσταντίνο ΛΑΜΠΡΟΥ
    Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
    Κωνσταντίνο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
    Χαράλαμπο ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
    Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ
    Κωνσταντίνο ΔΟΥΒΑΛΗ
    Δημήτριο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
    Πάρι ΝΙΚΟΥ
    Βασίλειο ΤΣΟΥΡΑ
    Κωνσταντίνο ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ
    Γεώργιο ΠΟΥΛΙΑΝΟ (Υγειονομικό)
    Στέφανο ΚΑΒΒΑΔΙΑ (Οδοντίατρο)
    Σταύρο – Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ (Ιερέα)

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες:

    Νικόλαο ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ
    Ευστράτιο ΠΑΠΑΔΕΑ
    Γεώργιο ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ
    Ηλία ΞΑΝΘΑΚΗ
    Γεώργιο ΓΚΡΑΝΑ
    Παναγιώτη ΚΟΥΤΟΥΖΟ
    Αθανάσιο ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ
    Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟ
    Χρήστο ΚΟΤΛΙΔΑ
    Γεώργιο ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
    Γεώργιο ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
    Στυλιανό ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ
    Βασίλειο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
    Αθανασία ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ
    Βασίλειο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
    Στυλιανό ΚΑΛΛΑ
    Στυλιανό ΣΠΑΝΑΚΗ
    Αντώνιο ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ (Υγειονομικό)
    Αθανάσιο ΜΠΑΔΕΚΑ (Υγειονομικό)
    Γεώργιο ΒΥΝΑΚΟ (Ψυχολόγο)
    Ιωάννα ΠΟΛΛΑΤΟΥ (Εγκλημ. Εργαστηρίων)

Τοποθετήθηκαν οι υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Μόνο δύο υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας καλούνται να αλλάξουν υπηρεσία μετα την απόφαση του Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου. Οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να υπηρετούν στις ίδιες διευθύνσεις.

Οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ως ακολούθως:

    ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
    ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
    ΜΕΝΕΞΙΔΗΣ Νικόλαος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
    ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ Φώτιος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
    ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
    ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Παναγιώτης στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής.
    ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός, στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
    ΚΡΙΚΑΣ Δημήτριος στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
    ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης, από Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως Βοηθός, με δαπάνες δημοσίου.
    ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Μιλτιάδης στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
    ΨΩΜΑΣ Γεώργιος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Βοηθός.
    ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
    ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
    ΚΑΣΤΑΝΗΣ Γεώργιος στον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.
    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Αβραάμ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Βοηθός.
    ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.
    ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ Φώτιος, από Δ/νση Αστυνομίας Άρτας στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διοικητής, με δαπάνες δημοσίου.
    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Βασίλειος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
    [ΥΓ.] ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
    [Ε.Κ.] ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21