Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

«Διεύρυνση προγραμμάτων θεραπευτικού τουρισμού»


Προς τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση

Τουρισμού, κ. Θ. Θεοχάρη
 Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη
Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού – στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο
θεραπευτικός τουρισμός για χιλιάδες λουόμενους – προσφέρουν κοινωνικά
ανταποδοτικά οφέλη στους εργαζομένους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους.
Ταυτόχρονα, ενισχύσουν τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις της επικράτειας.
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού COVID-19 έχει διαμορφώσει ένα εντελώς
διαφορετικό τοπίο τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τους επιχειρηματίες στον
χώρο του τουρισμού, συμπεριλαμβανόμενου του θεραπευτικού τουρισμού.
Σε αυτό δεν αποτελούν εξαίρεση ούτε οι ιαματικές πηγές και λουτροπόλεις της
Ελλάδας και η επέκταση των προγραμμάτων σε όσο το δυνατό περισσότερες
κατηγορίες πολιτών και για όλο το χρόνο, με διεύρυνση των κριτηρίων επιλογής των
τελικών δικαιούχων, κάλυψης εξόδων μετακίνησης και διανυκτέρευσης και
ενεργοποίησης των προγραμμάτων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας όχι μόνο θα
τονώσουν της τουριστική αγορά και θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας αλλά θα
παρέχουν τη δυνατότητα σε ομάδες πληθυσμού, που δεν έχουν τη δυνατότητα για
διακοπές, να επωφεληθούν από τις ιαματικές πηγές της χώρας.
Επειδή το μέτρο του κοινωνικού τουρισμού γενικότερα και του θεραπευτικού
τουρισμού ειδικότερα παρουσιάζει ενισχυτικού χαρακτήρα επιδράσεις στην
μικροοικονομία των τοπικών κοινωνιών, τις μεταφορές, τους εργαζόμενους αλλά και
στην ευεξία και την καλή υγεία των ωφελούμενων,
Επειδή η χρήση του θεραπευτικού τουρισμού και γενικότερα των προγραμμάτων
κοινωνικού τουρισμού για όλο το χρόνο αποτελεί μια ευκαιρία να μην υπάρχει

2

συνωστισμός αλλά και οι εγκαταστάσεις των λουτροπόλεων θα μπορούν να έχουν
δουλειά όλο τον χρόνο,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεστε να διευρύνετε τη λειτουργία των προγραμμάτων κοινωνικού
τουρισμού, συμπεριλαμβανόμενου του θεραπευτικού τουρισμού, για όλο το
χρόνο;
2. Προτίθεστε να διευρύνετε τις κατηγορίες των ωφελούμενων προγραμμάτων
θεραπευτικού τουρισμού και να συμπεριλάβετε σε αυτά και τους μη
μισθωτούς ασφαλισμένους χωρίς ασφαλιστική ικανότητα/ενημερότητα (π.χ.
ασφαλισμένοι ΟΓΑ);
3. Προτίθεστε να αυξήσετε τον αριθμό των δικαιούχων του Λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2020, που φέτος
είναι μειωμένο κατά 500 ωφελούμενους για τον ιαματικό τουρισμό, σε σχέση
με την περσινή χρονιά;
4. Προτίθεστε να διπλασιάσετε τη διάρκεια παραμονής για θεραπευτικό τουρισμό
από πέντε (5) σε δέκα (10) διανυκτερεύσεις και να αυξήσετε τη δυνατότητα
δωρεάν πραγματοποίησης απλών λούσεων, σε νομίμως λειτουργούσες
εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας, από
πέντε (5) σε δεκαπέντε (15);
5. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε προκειμένου να
επωφεληθούν από τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού οι πολίτες της
χώρας αλλά και να ενισχύσετε τον εσωτερικό τουρισμό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Φραγγίδης

Γιώργος Αρβανιτίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21