Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Δ. Μπίνος: 16 μήνες Διοίκησης, σε τρεις φωτογραφίες...

  Δυστυχώς, η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε κριτική!


16 μήνες Διοίκησης, σε τρεις φωτογραφίες... Δυστυχώς, η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε κριτική! Δεν είναι μόνο που η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει παράξει έργο. 


Είναι κυρίως το γεγονός ότι δεν έχει κανέναν προγραμματισμό και δεν έχει προσπαθήσει να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για παρεμβάσεις που θα αλλάξουν αυτή την εικόνα, παρότι σε λίγους μήνες συμπληρώνεται το ήμισυ της δημοτικής περιόδου.


 

1 σχόλιο:

7-21