Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 κι ώρα12:00΄,
μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου  Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση νέων παροχών τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων.
2)Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού:
α) Ποσό 28.767,93€ στον ΚΑ 80/8117.010 «Οφειλή σε Νικόλαο Μηνά από προμήθεια υγρών καυσίμων».
β) Ποσό 4.000,00€ στον ΚΑ 10/6613.007 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και φακέλων με προπληρωμένο τέλος».
γ) Ποσό 3.000,00€ στον ΚΑ 00/6463 «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων».
3)Καθορισμός όρων πρόχειρου  διαγωνισμού του έργου «Αγροτική Οδοποιία».
4)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21