Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ

     Το ΚΕΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους της περιοχής
ότι ξεκίνησε η συγκέντρωση μητρώων αιγοπροβάτων για την  συνδεδεμένη ενίσχυση του άρθρου 52 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013. Επιλέξιμοι κτηνοτρόφοι είναι όσοι είχαν δηλώσει  >50 αιγοπρόβατα στην ΕΑΕ 2015.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ και ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  7/3/2016


    Για το
                                                                                                                 ΚΕΑ Αλμωπίας
                                                                                                        Ο
                                                                                                                     Πρόεδρος
                                                                                                         Μπερμπέρης Παντελής

1 σχόλιο:

7-21