Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Κουτοπονηριές του Δήμου ΑλμωπίαςΔίνει δυο μέρες προθεσμία για

υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν προσλήψεις


Μέσα σε δυο μέρες πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εποχιακή εργασία στον Δήμο Αλμωπίας να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά . Η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αλμωπίας  ύστερα από την υπ’ αριθ.  43/2016 απόφαση του Δ.Σ. & την με αρ. πρωτ. 5219/20-04-2016   απόφαση του Γεν.Γραμματέα της  Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών,   για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχιακών  αναγκών  , με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

  Χειριστής Μηχανήματος (φουξ) -1
   
Χειριστής Γκρέιντερ  -1
     Εργάτες Καθαριότητας  -3
     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της  αίτησης και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά,   στα γραφεία του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία,  τηλ: 2384350206-282) και αρμόδιες για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Ίσκου Μαρία & Λαζοπούλου Αρχοντούλα,    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία δυο  [2] ημερών από την   ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ήτοι μέχρι και την 13/05/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21