Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Φοιτητές αρχιτεκτονικής αποτυπώνουν τις ιδιαιτερότητες της Αλμωπίας
Δεκατέσσερις φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών πρόκειται να εργαστούν για ισάριθμους τόπους της Αλμωπίας από τις 02 έως τις 09 Ιουλίου στα πλαίσια της πράξης "Living history, Living nature II".
Πρόκειται για ένα εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που στοχεύει στη χωρική ανάγνωση επιλεγμένων τόπων πολιτιστικής και φυσικής σημασίας της Αλμωπίας, η οποία θα οδηγήσει σε σχεδιαστικές προτάσεις μικρής κλίμακας. Οι φοιτητές καλούνται να παίξουν το διπλό ρόλο του επισκέπτη και του χωρικού αναλυτή, και να προτείνουν κατασκευές εμπνευσμένες από το χαρακτήρα των τόπων. Το εργαστήριο αποτελεί μια προσπάθεια σύνδεσης της αρχιτεκτονικής με την τοπική κληρονομιά και τα αποτελέσματα του θα παρουσιαστούν σε ανοιχτή εκδήλωση. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21