Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

«Οκταμηνίτες» οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου ΠέλλαςΣε αλλαγές Αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος . Το περίεργο είναι ότι η θητεία τους είναι διάρκειας μόλις 8 μηνών


Με απόφασή του Ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας

    Πέτρο Σεραΐδη
  Νικόλαο  Σαμόπουλο
  Ιωάννη  Γυριχίδη
Παναγιώτη    Κερασόπουλο
Δημήτριο    Στεργιούλα
 Ερασμία   Λούσπα
 Ανδρέα   Καραφυλλιά

ως Αντιδημάρχους από 01-07-2016 έως 28-02-2017 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες αναλυτικά:
Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

1. Σεραΐδης Πέτρος: Αντιδήμαρχος Γιαννιτσών - Αντιδήμαρχος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και της Διοίκησης-Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(δε δικαιούται αντιμισθία)

2. Σαμόπουλος Νικόλαος: Αντιδήμαρχος Κρύας Βρύσης - Αντιδήμαρχος Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

3. Γυριχίδης Ιωάννης: Αντιδήμαρχος Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

4. Κερασόπουλος Παναγιώτης: Αντιδήμαρχος Κύρρου - Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

5. Στεργιούλας Δημήτριος: Αντιδήμαρχος Πέλλας - Αντιδήμαρχος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
(δε δικαιούται αντιμισθία)

6. Λούσπα Ερασμία: Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας και Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7. Καραφυλλιάς Ανδρέας: Αντιδήμαρχος καθαριότητας, περιβάλλοντος, το πρασίνου, πολιτικής προστασίας

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σεραΐδης Πέτρος.
Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος  Κερασόπουλος Παναγιώτης .
Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κερασόπουλος Παναγιώτης ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γυριχίδης Ιωάννης ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μ. Αλεξάνδρου απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σαμόπουλος Νικόλαος ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καραφυλλιάς Ανδρέας ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σαμόπουλος Νικόλαος ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Αν οι καθ’ ύλη Αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21