Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Υποχώρηση Κεραμέως για την παιδαγωγική επάρκεια

  


 Ανέκρουσε πρύμναν η υπουργός Παιδείας ως προς τη διδακτική επάρκεια των «καθηγητικών» σχολών ● Καμία ουσιαστική αλλαγή στο νομοσχέδιο ως προς τα βασικά σημεία κριτικής των ρυθμίσεων που αφορούν τον σχολικό εκφοβισμό - Παραμένει η τιμωρητική αξιολόγηση των στελεχών των ΔΙΕΚ.

Υποχώρησε υπό το βάρος των αντιδράσεων των «καθηγητικών» σχολών η υπουργός Παιδείας και στο νομοσχέδιο για τον σχολικό εκφοβισμό συμπεριέλαβε ρύθμιση που ανατρέπει την προηγούμενη ρύθμισή της, η οποία είχε προκαλέσει αναστάτωση σε χιλιάδες φοιτητές των σχολών αυτών.

Θυμίζουμε ότι το άρθρο 99 του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ (ν. 4957/2022) όριζε ότι, προκειμένου να αποκτήσει κάποιος φοιτητής παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΔΕ), υποχρεούνταν να παρακολουθήσει «ειδικό πρόγραμμα δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων» και μάλιστα υπό προϋποθέσεις. Το εν λόγω άρθρο ξεσήκωσε αντιδράσεις με πρώτες εκείνες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των κοσμητόρων των σχολών θετικών επιστημών της χώρας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) και φυσικά των φοιτητών και φοιτητριών των επίμαχων σχολών.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, καταργείται σχεδόν όλο το προηγούμενο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 32 προβλέπεται ότι το δωρεάν (αναφέρεται ρητά) «ειδικό πρόγραμμα» που προσφέρεται από Τμήμα που αποδίδει παιδαγωγική επάρκεια μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του ή ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων μπορούν να το παρακολουθούν φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον 120 πιστωτικές μονάδες και απόφοιτοι οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο αριθμός τους κατ’ έτος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ, ενώ προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι «Με την κατοχή: αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, [...] γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) [...]» πιστοποιείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ενώ όσοι έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση χωρίς την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές τους χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.

Ελάχιστες αλλαγές

Κατά τα λοιπά, οι αλλαγές στο μέρος που αφορά τις ρυθμίσεις για την ενδοσχολική βία είναι ελάχιστες και κυρίως αφορούν λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δέχεται ανώνυμες ή και επώνυμες καταγγελίες και τις ομάδες δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Ως προς τα σημεία εκείνα που έχει ασκηθεί κριτική, δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικό: οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να είναι επιφορτισμένοι με την προτεραιοποίηση, κατηγοριοποίηση και χειρισμό των αναφορών, με τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους των ΕΔΥ (Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης) ή των ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) να συνεπικουρούν το έργο όπου χρειάζεται.

Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, το άρθρο 14 με τίτλο «Καταχωρίσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα και στη βάση δεδομένων της σχολικής μονάδας», το οποίο προβλέπει ότι οι αναφορές/καταγγελίες (επώνυμες και ανώνυμες) τηρούνται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος όπου καταχωρίζονται για χρονικό διάστημα 25 ετών!

Καμία ουσιαστική αλλαγή δεν παρατηρείται ούτε στις ρυθμίσεις που αφορούν την αξιολόγηση των στελεχών των δημόσιων ΙΕΚ. Η αξιολόγηση του έργου των διευθυντών και υποδιευθυντών ως «ακατάλληλο» εξακολουθεί να οδηγεί σε αποκλεισμό από τη συμμετοχή τους ως υποψηφίων σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής διευθυντικών στελεχών για τρία χρόνια και αντιστοίχως των εκπαιδευτών οδηγεί σε διαγραφή τους από το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ για έναν χρόνο.


Παρατείνεται το αδιέξοδο στα τρία Πανεπιστήμια

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, η υπουργός Νίκη Κεραμέως παρατείνει τη θητεία των οργάνων διοίκησης των τριών Πανεπιστημίων (Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Αιγαίου) που εδώ και πολλούς μήνες βρίσκονται σε αδιέξοδο ως προς την επιλογή των πέντε εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

«Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που λήγει την 28η.2.2023 παρατείνεται έως την 30ή.6.2023.

Αν στα Πανεπιστήμια του πρώτου εδαφίου λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών, με πράξη του Πρύτανη δύναται να παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.8.2023», αναφέρει η τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης και η οποία δεν επιλύει ουσιαστικά τίποτα.

Εμμονικά σχεδόν, η υπουργός αρνείται να δώσει λύση στο σοβαρότατο ζήτημα που έχει προκύψει, και το οποίο έχει επισημανθεί και στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, και πετάει το μπαλάκι στα Πανεπιστήμια, παρόλο που το πρόβλημα πηγάζει από τον γεμάτο κενά και αστοχίες νόμο που η ίδια δημιούργησε.

«Η παράταση της θητείας των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών είναι αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και γενικότερα για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Αλήθεια, τι είναι αυτό που κάνει την υπουργό να πιστεύει ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνος; Λες και δεν έφταναν οι, επί τέσσερις μήνες, άκαρπες συνεδριάσεις των εσωτερικών μελών και απαιτούνται άλλοι τόσοι για να καταλήξουν σε κάποια απόφαση. Το πόσο «ομαλή» είναι εν τέλει η μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ έχει ήδη φανεί...

Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)