Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Πρωτοβουλία Αγροτών
 Αγροτικός Σύλλογος Αλμωπίας Ν. Πέλλας

                                                                                      
Συνάντηση με τον ΑΝ.ΥΠΑ  Βαγγέλη Αποστόλου είχε  σήμερα  25μελής αντιπροσωπεία των συλλόγων της «πρωτοβουλίας» των αγροτών απ όλη την Ελλάδα.

         Τα χρόνια και άμεσα ζητήματα του κλάδου αναλύθηκαν στην συζήτηση και παρουσιάστηκαν  ουσιαστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις.
Για μας το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα προϋποθέτει:
Α) την εξυγίανση και εύρυθμη  λειτουργία των αγορών της αγροδιατροφικής  αλυσίδας.
Β) την εξυγίανση των αγορών των αγροτικών εισροών και εφοδίων που έχουν διαμορφώσει
το υψηλότερο κόστος παραγωγής  για τους Έλληνες αγρότες στην  Ε.Ε.
Γ) Την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας. Όσο η συντριπτική πλειοψηφία
των αγροτών δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, καμία σοβαρή αναπτυξιακή
προσπάθεια δεν πρόκειται να υπάρξει.
Δ) Τη σύνδεση της παραγωγής με την γνώση, την ερεύνα, την καινοτομία, την παροχή
Αξιόπιστων συμβουλών.
      Η Κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει δεσμεύσεις που ανέλαβε και αποτελούν άμεσα και ώριμα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, όπως:
-   Αφορολόγητο στις  12000 Ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην αγροτική γη και υποδομές. Ένταξη όλων των αγροτικών χρεών προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες στις διαδικασίες των κόκκινων δανείων και το πρόγραμμα των 100 δόσεων.
-   Μείωση του ΕΦΚ καυσίμων κατά 50% σε πρώτη φάση, επαναφορά του αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος στα προ  κρίσης επίπεδα
-   Λειτουργία ειδικού τραπεζικού ιδρύματος με χρηματοδοτική επάρκεια
-   Έγκυρη αντιμετώπιση του προβλήματος των βοσκοτόπων , της αδειοδότησης των σταβλικών  εγκαταστάσεων .  Έγκαιρη δημοσιοποίηση των σχεδίων της ΚΥΑ για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.
-   Σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα όλων των πληρωμών του 2015. Επ ουδενί δεν μπορεί  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας με τα αποθεματικά των αγροτικών Οργανισμών.
Η θέληση της νέας κυβέρνησης να ανατρέψει  την φθίνουσα πορεία του αγροτικού τομέα, θα κριθεί από το αν φέρει προς διάλογο ένα δεσμευτικό πρόγραμμα συνολικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης , δίκαιης παραγωγής και διανομής του εθνικού πλούτου που παράγεται, αναβάθμισης του κόσμου της υπαίθρου.
  Κατά την γνώμη της πρωτοβουλίας στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να απαντηθούν ζητήματα όπως :
   Τρόποι διασφάλισης του οικογενειακού και πολυλειτουργι-
κού χαρακτήρα της οικογενειακής εκμετάλλευσης,
   Η ανάδειξη του ρόλου του αγρότη και της σημασίας του αγροτικού τομέα στην έξοδο της χώρας από την κρίση και την παραγωγή εθνικού πλούτου.
   Η αντιμετώπιση της συνεχούς μείωσης του αγροτικού εισοδήματος ακόμη και σε περιόδους ή προϊόντα που στην υπόλοιπη Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο.
       Μέτρα για την αντιμετώπιση της καρτελοποίησης της αγοράς, για τον περιορισμό της τεράστιας ισχυροποίησης των αλυσίδων διάθεσης και της βιομηχανίας τροφίμων εις βάρος των αγροτών και του καταναλωτή.
   Η διαμόρφωση ενός σχεδίου για την μείωση του κόστους παραγωγής που πρέπει να αφορά τόσο άμεσα μέτρα , (πετρέλαιο, , η επιστροφή του φπα,  όσο και διαρθρωτικά , όπως η αντιμετώπιση των φαινομένων καρτελοποίησης των αγορών εισροών για παράδειγμα των φυτοφαρμάκων , κτηνιατρικών φαρμάκων,  λιπασμάτων , πολλαπλασιαστικού υλικού , κάποιων ζωοτροφών και μηχανημάτων.
   Η μείωση των κοινωνικών και άλλων ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων της υπαίθρου  με τους κατοίκους άλλων περιοχών.
   Η δημιουργία οικονομικά ισχυρών, βιώσιμων και αντιπροσωπευτικών συνεταιρισμών και άλλων μορφών συλλογικής οικονομικής δραστηριότητας.
   Το σύστημα κοινωνικών παροχών, ο επικίνδυνος και ανθυγιεινός χαρακτήρας του αγροτικού επαγγέλματος , η κοινωνική ασφάλιση των αγροτών, η μείωση του ηλικιακού ορίου της συνταξιοδότησης των αγροτών, η διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων αγροτών.
   Η ασφάλιση  της αγροτικής παραγωγής και η επέκταση σε νέες μορφές κινδύνων.(Αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η ηλεκτρονική τηλεκαταγραφή των ζημιών για την άμεση και με χαμηλότερο κόστος διαδικασία εκτίμησης και άμεσης αποζημίωσης).
   Ένα πρόγραμμα έγκαιρης αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στη φυτική παραγωγή και την εκτροφή των ζώων. Η διαχείριση και επάρκεια των υδάτων , η αντιμετώπιση των φαινομένων ερημοποίησης.

   Η αντιμετώπιση του φαινομένου της αποεπένδυσης και της ανεπάρκειας των δημοσίων επενδύσεων.
   Η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων νοθείας και ελληνοποιήσεων.
   Ο σχεδιασμός μίας εθνικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αναγκαιότητα κατανάλωσης εγχώριων προϊόντων.

   Η επαρκής στήριξη νέων και νεοεισερχομένων αγροτών και η σύνδεσή της με τη δημιουργία καινοτόμων , βιώσιμων εκμεταλλεύσεων.
   Η διαμόρφωση αντικινήτρων για την κατοχή αγροτικής γης από ετεροεπεγγελματίες.
   Η εκπαίδευση, η παροχή συμβουλών , η ουσιαστική σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες του αγροτοδιατροφικού τομέα.
   Η διαμόρφωση ενός προγράμματος ανά κλάδο και η υλοποίησή του για την ενίσχυση της θέσης των προϊόντων μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η σύνδεση της παραγωγής με τη ζήτηση που δημιουργεί ο τουρισμός.
   Η ποικιλιακή αναδιάρθρωση κάποιων προϊόντων , η είσοδος νέων και η επέκταση προϊόντων στρατηγικής σημασίας στα οποία είμαστε έντονα ελλειμματικοί όπως οι ζωοτροφές.
   Η ανάδειξη και παραγωγική αξιοποίηση των ντόπιων ποικιλιών και φυλών ζώων.
   H λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους τόσο κεντρικά όσο και τοπικά.
   Ειδικές πολιτικές ή μέτρα υποδομής που θα φέρουν πιο κοντά τον παραγωγό με τον καταναλωτή, όπως δημοπρατήρια , μικρές αλυσίδες εφοδιασμού , τοπικές αγορές παραγωγών , ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ..
   Η βελτίωση της ποιότητας , η ανάδειξη της σημασίας της παραγωγής τοπικών προϊόντων , μέτρα για τη δίκαιη ανταμοιβή των αγροτών που τα παράγουν.
   Σύνδεση της ενίσχυσης των βιολογικών προϊόντων με τη διακίνηση τους στην αγορά.
   Ενίσχυση της παραγωγής ενεργειακών φυτών, καθετοποιημένων μονάδων επεξεργασίας βιομάζας, αποβλήτων ή άλλων μορφών ΑΠΕ.
   Ανάδειξη του ειδικού ρόλου της αγρότισσας στην παραγωγή, την τοπική οικονομία, τη συνοχή της υπαίθρου.

 Πέραν των βασικών αρχών που τέθηκαν σαν βάση διαλόγου η συζήτηση επεκτάθηκε και στα καίρια τρέχοντα θέματα όπως το  ΕΜΠΑΡΓΚΟ και οι επιπτώσεις του αλλά και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του , θέματα εργατών γης , θέματα ακαρπίας προηγουμένων ετών,  αποπληρωμής ενισχύσεων , και την εν γένει καλύτερη οργάνωση και την Στρατηγική αναδιάρθρωση του Υπουργείου ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.

Ικανοποίηση στα στελέχη της Πρωτοβουλίας προκάλεσε και η αποδοχή που έτυχε από τον υπουργό καθώς  αναγνωρίσθηκε  η δυναμική που έχει αναπτυχθεί από το κίνημα της πρωτοβουλίας   σε όλη την Ελλάδα αφού συμφωνήθηκε  η αναβάθμισή της σε έναν ενιαίο ακηδεμόνευτο και  ουσιαστικό θεσμό αντιπροσώπευσης των Αγροτών .

                                        Για την Πρωτοβουλία των Αγροτών

                                             Παπακωνσταντίνου Θοδωρής


                                 Για τον Αγροτικό Σύλλογο Αλμωπίας Ν. Πέλλας


                                                      Τσέμπης Ξενοφώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21