Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017


Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.Την Δευτέρα 22 Μαϊου και ώρα 17:30, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο -Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απόφαση έγκρισης μελέτης αριθμ. 10/2017 για την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  2. Απόφαση  έγκρισης δαπανών για το 1ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017.
  3. Απόφαση αποδοχής χρηματοδοτήσεων προς τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. 1Ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.
  4. Απόφαση κατάθεσης πρότασης υλοποίησης προγράμματος «Άθληση για όλους περιόδου 2017-2018».
  5. Απόφαση κατάθεσης πρότασης ένταξης στο επιχειρησιακό  πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο «προώθηση κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΤΠΑ».
  6. Απόφαση ανανέωσης συμφωνητικού μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση της Φιλαρμονικής.
  7. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy» (Ενεργειακή αποδοτικότητα στη διασυνοριακή περιοχή σαν ενδεικτικός παράγοντας περιβαλλοντικής πολιτικής) στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020. Έγκριση της συνεργασίας της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας με το Δήμο Πέλλας, το Δήμο Νεγκότινο και το Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης St. Cyril and Methodius στο Νεγκότινο για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας (partnership agreement) και κάθε σχετικού εγγράφου.  
  8. Διάφορα θέματα αιτήσεις.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21