Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Σε έναν «υπερυπολογιστή» όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου...


Το νέο κέντρο - υπερυπολογιστής θα διαθέτει 

3.620 επεξεργαστές (cores), 66,5 Τerrabyte RAM και σκληρούς δίσκους συνολικής χωρητικότητας 1.000 Τerrabyte. Όπως λέει ο...
γενικός γραμματέας Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, το κέντρο θα επεκτείνεται συνεχώς. Η δρομολογημένη ενοποίηση των υποδομών της ΓΓΠΣΔΤ με τις υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας (G-Cloud) θα καταστήσει τη ΓΓΠΣΔΤ το μεγαλύτερο υπολογιστικό κέντρο της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ετών, στο κέντρο αυτό θα πρέπει να μεταφερθούν τα πληροφοριακά συστήματα 17 υπουργείων καθώς, βάσει του νόμου 4623/2019, έως την 1η Ιανουαρίου 2022 όλα τα μηχανογραφικά κέντρα των υπουργείων θα πρέπει να μετεγκατασταθούν στη ΓΓΠΣΔΤ - με εξαίρεση όσα είναι διαβαθμισμένα και αφορούν στην ασφάλεια ή στην άμυνα της Ελλάδας.

Κάθε προμήθεια συστήματος θα περνά από τη ΓΓΠΣΔΤ και οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να υλοποιούν αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές μόνο κατ' εξαίρεση και με ειδική άδεια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις προμήθειες λογισμικού.

«Υπάρχει μια πλειάδα εφαρμογών που θα μπορούν να απλοποιήσουν τη ζωή των πολιτών και ταυτόχρονα να αυξήσουν την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα», λέει ο κ. Αναγνωστόπουλος, διαβεβαιώνοντας ότι η ανταλλαγή δεδομένων δεν θα απειλήσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων...

lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21