Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών του ΧΥΤΑ Έδεσσας,
Σταθμός μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών δημιουργήθηκε στις
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Έδεσσας, με πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο
Έδεσσας και τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Μέχρι σήμερα τα απορριμματοφόρα που χρησιμοποιούνται για την
ανακύκλωση ήταν αναγκασμένα να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στην περιοχή της Νεοχωρούδας στο Νομό Θεσσαλονίκης για να
αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνονται από τον Δήμο
Έδεσσας. Με την κατασκευή της νέας υποδομής τα απορριμματοφόρα θα
αδειάζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ειδικά κοντέινερ, τα οποία θα
μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της Νεοχωρουδας όταν γεμίσουν.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της
μείωσης των δρομολογίων, ενώ αναμένεται και σημαντική βελτίωση της
διαδικασίας αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς τα
απορριμματοφόρα και οι οδηγοί δεν θα χάνουν χρόνο με μεγάλα δρομολόγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21