Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ελεύθερη η καλλιέργεια του καλαμποκιού από τον ιό Diabrotica στην Π.Ε. Πέλλας. 


Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2014/62/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2014 «για την κατάργηση της απόφασης
2003/166/ΕΚ για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Κοινότητας του Diabrotica virgifera Le Conte» η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ενημερώνει τους αγρότες της Πέλλας ότι παύουν να λαμβάνονται μέτρα για την καλλιέργεια αραβόσιτου από τον Diabrotica virgifera Le Conte και ως εκ τούτου η καλλιέργεια του καλαμποκιού είναι «ελεύθερη» στην Π.Ε. Πέλλας. Επίσης, ο παραπάνω ιός σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ανακαλείται από επιβλαβής οργανισμός καραντίνας και κρίνεται καταπολεμητέος.

1 σχόλιο:

7-21