Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: Θεσμικά απαράδεκτη την ενέργεια της κυβέρνησης για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας για την απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων προς επένδυση στην τράπεζα της Ελλάδας ΦΕΚ Α΄41/2014-2015
.Εκφράστηκαν πολλές ανησυχίες και επιφυλάξεις , παρά την πρόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης να στηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης.Το δημοτικό συμβούλιο καταδίκασε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως αντιδημοκρατική. Κατά ψήφισε ο Ανδρέας Κόγιος , ο οποίος πρότεινε να αναβληθεί το θέμα μέχρι τις 7 Μαίου , που αρχίζει το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Τότε εκτίμησε θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και καλύτερη εικόνα για τις προθέσεις της κυβέρνησης.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας δηλώνει τη στήριξη του στην εθνική διαπραγματευτική προσπάθεια, με προϋπόθεση την παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και την ευρωζώνη, ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρεί θεσμικά απαράδεκτη την πρακτική της επιβολής των απόψεων της Κεντρικής Εξουσίας στην Αυτοδιοίκηση, μέσα από την ψήφιση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτή της από 20/4/2015 κατεπείγουσα ρύθμιση για μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής κυβέρνησης προς επένδυση στην τράπεζα της Ελλάδας ΦΕΚ Α΄41/2014-2015
Εκφράζει την έντονη αντίθεση του και χαρακτηρίζει θεσμικά απαράδεκτη την ενέργεια της κυβέρνησης για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η ενέργεια αυτή ανατρέπει τον προγραμματισμό των Δήμων και θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναμένοντας την νομοθετική τακτοποίηση της εξαίρεσης των ανταποδοτικών τελών από τις προβλέψεις του Νόμου, την εξαίρεση των προϋπολογισμών των Δήμων που έχουν οικονομικές δεσμεύσεις, την ανάληψη από το Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες Δήμων και Δημάρχων, τη διασαφήνιση του μηχανισμού με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μας μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.
Αποφασίζει ότι μέχρι την 7 Μαΐου ημέρα που ξεκινά το συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν θα εφαρμόσει όσα προβλέπει  Π.Ν.Π. γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του καθώς και η δυνατότητα μας να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδη λειτουργία μας και στις άμεσες ανάγκες των δημοτών μας.
Να μην υπάρξει καμία νομική κύρωση κατά των αιρετών που θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και των υπαλλήλων που θα υλοποιήσουν αποφάσεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21