Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Έρωτηση Γ.Καρασμάνη για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικώνΜια πρακτική αντίθετη προς κάθε λογική αλλά και προς το εθνικό συμφέρον, φαίνεται πως επιλέγει φέτος το Υπουργείο Παιδείας,
στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα των διαδικασιών αποσπάσεων των εκπαιδευτικών συνολικά και, ειδικότερα των τρίτεκνων και πολύτεκνων διδασκάλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την επικείμενη σχολική περίοδο 2016-2017, έχει ήδη εξισώσει τα οργανικά με τα λειτουργικά κενά, με προφανείς τις δυσμενέστατες – οικογενειακά, κοινωνικά αλλά και εθνικά – συνέπειες αυτής της ακατανόητης απόφασης:
Κατ’ αρχήν, με αυτήν την απόφαση, δεν πρόκειται να  ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και, κυρίως, εκείνων που έχουν ζητήσει απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης και οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης. Τούτο δε, ενώ τα τελευταία έξι χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν 10.000 εκπαιδευτικοί και, στο ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν μόλις 272 μόνιμοι διορισμοί/αναπληρώσεις συναδέλφων τους! Και όλοι γνωρίζουμε τί αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας!
Επιπλέον για τους εκπαιδευτικούς γονείς με τρία ή και περισσότερα παιδιά, στη νέα σχολική χρονιά, εν μέσω της δεινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε όλοι, μεγιστοποιείται ο κίνδυνος, να δουν την οικογενειακή συνοχή τους να διασπάται και να επιδεινώνεται δραματικά η οικονομική και κοινωνική κατάστασή τους.
ΕΠΕΙΔΗ, η ικανοποίηση των αιτημάτων απόσπασης εκπαιδευτικών τρίτεκνων και πολύτεκνων – όταν μάλιστα πρόκειται για περιπτώσεις συνυπηρέτησης – αφορά άμεσα στην εφαρμογή μιας εθνικής δημογραφικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας...
ΕΠΕΙΔΗ, αδήριτη και επιτακτική είναι η ανάγκη, η τρίτεκνη και η πολύτεκνη οικογένεια να στηριχτεί με κάθε τρόπο...


ΕΠΕΙΔΗ, διανύουμε ήδη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και χιλιάδες δάσκαλοι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, αλλά και  γενικότερα όλοι οι εκπαιδευτικοί ζουν με την αγωνία της ολοκλήρωσης των υπηρεσιακών τους μεταβολών, ώστε να προγραμματίσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή…
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός:
1. Αν προτίθεται να λάβει υπόψη τα  κοινωνικά κριτήρια συμπεριλαμβανομένου και αυτού της  συνυπηρέτησης ώστε να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα και κυρίως ορθολογικά οι αποσπάσεις των τρίτεκνων και πολύτεκνων εκπαιδευτικών;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των αποσπάσεων των δασκάλων και των άλλων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων  και πότε αυτό θα ανακοινωθεί, ώστε οι οικογένειές τους να προετοιμαστούν αναλόγως;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21