Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20/21/22 και 23 περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» του
καταστατικού του σωματείου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ,το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου, σε  Γενική Συνέλευση, στις 3/11/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στο πρώτο όροφο του καταστήματος  ΣΥΜΒΟΛΗ με τα παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.            Παρουσίαση και έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 1.1.2017 έως 31.12. 2017.
2.            Παρουσίαση και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 1.1.2017 έως 31.12.2017
       3.    Διάφορα θέματα
Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η νόμιμη απαρτία.
 Σε περίπτωση μη απαρτίας(50%+1 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στις 10/11/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.
                                                         Με εκτίμηση για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               
Ιατρίδης Γεώργιος           Αναστασία Γιακουμή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21