Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Καθαρισμός ρεμάτωνΜε αμείωτους ρυθμούς η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας συνεχίζει τον καθαρισμό
των ρεμάτων της επικράτειάς της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή ροή των
υδάτων και να αποφευχθούν επιζήμια πλημμυρικά φαινόμενα.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Αρμοδιότητας Π.Ε.
Πέλλας», προϋπολογισμού 500.000€ ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο καθαρισμός
ρεμάτων στην περιοχή του
Ν. Μυλοτόπου σε μήκος περίπου 2.500 μ. , του
Μαυροβουνίου σε μήκος 3.000 μ. και των
Σεβαστειανών σε μήκος 800 μέτρων.
Την στιγμή αυτή οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων συνεχίζονται στην περιοχή του
Ριζού, σε μήκος περίπου 600 μέτρων.
Το έργο αφορά σε απομάκρυνση των φερτών υλών, που έχουν συγκεντρωθεί στην
κοίτη των ρεμάτων, καθώς και της αυτοφυούς βλάστησης, εντός και πλησίον αυτών.
Στόχος είναι να επανέλθει η υδραυλική διατομή των ρεμάτων στην πρότερη
κατάσταση και να βελτιωθεί η παροχετευτικότητα  των υδάτων, μειώνοντας
ταυτόχρονα τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρών, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
τις ζ


ωές και περιουσίες των πολιτών, των περιοχών αυτών.

1 σχόλιο:

(3)