Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Αποτρέψτε κινδύνους για τις καταθέσεις σας, τις τραπεζικές σας θυρίδες, τις συναλλαγές σας εκτός


Ι.Φ.Ε.Κ.
( ΝΠΙΔ – Μη Κερδοσκοπικό )

Ιδιωτικός Φορέας για την Ελεύθερη Κίνηση Κεφαλαίων Καταθετών

Ο Φορέας μας ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό :

● Να αντιταχθεί – με οποιοδήποτε νομότυπο μέσο – στη συνεχιζόμενη «ομηρεία» των τραπεζικών καταθέσεων (ιδιωτών , είτε επιχειρήσεων / εταιριών) των εγγραφόμενων ως μελών του.
● Να αποτρέψει – ομοίως , με οποιονδήποτε θεμιτό τρόπο – κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο «κουρέματος» καταθέσεων των μελών του (παρ’ όλο που αυτές δεν υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ) είτε υποτίμησής τους , σ&ep silon; τυχόν περίπτωση εξόδου της Χώρας από την ‘ευρωζώνη’.
● Να διευκολύνει τα μέλη του να εξασφαλίζουν – από τη λειτουργούσα στο Γ.Λ.Κ. ειδική Επιτροπή – έγκριση για (αναγκαίες σε αυτούς) τραπεζικές συναλλαγές τους εκτός Ελλάδος.
● Να διεκδικήσει – για λογαριασμό όσων μελών του διαθέτουν μισθωμένη ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ – την προστασία του δικαιώματός τους για το ανέλεγκτο του περιεχομένου των θυρίδων τους.
● Να προφυλάξει τα μέλη του από ενδεχόμενες δημεύσεις μετρητών χρημάτων τους (στις περιπτώσεις που τα φέρουν μαζί τους εξερχόμενοι από τη Χώρα), παρ’ όλο που τα μεταφερόμενα εκτός Ελλάδος μετρητ ά δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο από την Κοινοτική νομοθεσία όριο και γενικότερα,
● Να αποτελεί ενεργό ‘παρατηρητήριο’ κάθε εξέλιξης που μπορεί να θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα ελεύθερης κίνησης κατατεθειμένων κεφαλαίων (συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως δεσμεύ&si gma;εών τους υπό τη μορφή κατάσχεσης , οποιασδήποτε προέλευσης) προς την κατεύθυνση αποτελεσματικότερης υποβοήθησης των μελών του στην περίπτωση που απειλούνται από τέτοιες εξελίξεις τα σ&up silon;ναφή έννομα συμφέροντά τους .
Όσον αφορά στο εύλογο ερώτημα κάθε νέου υποψήφιου μέλους, δηλ. τι πιθανότητες υπάρχουν εν προκειμένω από πλευράς ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των πιο πάνω υπηρεσιών του Φορέα μας, ακριβώς η υπόψη κατ& alpha;στατική αποστολή του «Ιφέκ» προσδίδει – εξ ορισμού – σε αυτόν ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΟΛΟ που, κατ’ επέκταση, τον καθιστά κατά πολύ ‘ανταγωνιστικότερο’ σε σύγκριση με οποιονδήποτε μεμονωμένο επαγγ&epsi lon;λματία, ο οποίος θα τύχει να ασχοληθεί αποσπασματικά με κάποια επί μέρους υπόθεση των προαναφερόμενων πεδίων αρμοδιότητας του Φορέα μας.
Άλλωστε, παρά το νεοσύστατο του ΙΦΕΚ, ήδη αυτός έχει συμβληθεί με αξιόλογο αριθμό ΕΙΔΙΚΩΝ (αδειούχων επιστημόνων , είτε έμπειρων στελεχών του ευρύτερου υπόψη κλάδου) με αποτέλεσμα να προο&iot a;ωνίζεται ευοίωνη η επιδιωκόμενη ικανοποίηση κάθε εύλογου αιτήματος εκ μέρους οποιουδήποτε μέλους του Φορέα μας αντιμετωπίζει κάποιο σχετικό πρόβλημα.
Όσο ΕΓΚΑΙΡΟΤΕΡΑ θέσετε υπόψη μας το δικό σας πρόβλημα,
τόσο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ μπορεί να είναι η βοήθεια του Φορέα μας
για τη ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ επίλυσή του!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ – σήμερα κιόλας – ΜΑΖΙ ΜΑΣ:
√ Τηλ. 210-5240265 (ώρες 9:00-14:00)
√ Κιν. 694-0404861
√ e-mail : org.ifek@yahoo.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21