Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς πρόστιμο σε οκτώ βήματα

Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς πρόστιμο σε οκτώ βήματα

 

 

Βήμα-βήμα η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για τυχόν αλλαγές στα ακίνητα για την περίοδο 2010-2020.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προθεσμία μερικών ημερών ακόμη για να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο σύστημα TAXISnet για να δηλώσουν είτε αλλαγές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία τους κατά τη διάρκεια του 2020, των προηγούμενων ετών (από το 2010) είτε ακόμα και τις τυχόν παραλείψεις στα στοιχεία για τις πρώτες 77 μέρες του 2021.

Η προθεσμία λήγει στις 31 Μαΐου 2021 προκειμένου τα στοιχεία να είναι ίδια με τις δηλώσεις που έχουν γίνει στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Μάλιστα, η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 παρέχεται χωρίς το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

  1. Επιλέγετε το έτος για την τροποποιητική δήλωση Ε9
  2. Επιλέγετε «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9» στην αρχική σελίδα
  3. Επιλέγετε μία εκ των παρακάτω εργασιών: δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου, μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου, διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου
  4. Στην οριστική υποβολή θα ζητηθεί υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος για τα κτίσματα που ο φορολογούμενος έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
  5. Αναγράφετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. Ανάλογα με την επιλογή που θα έχει κάνει ο φορολογούμενος (εισαγωγή νέου ακινήτου, μεταβολή στοιχείων δηλωθέντος ακινήτου ή διαγραφή δηλωθέντος ακινήτου) οφείλει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμό και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμό και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
  6. Ελέγχετε τις αλλαγές πριν από την οριστική υποβολή. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης.
  7. Επιλέγετε την οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.
  8. Θα πρέπει να μεταφέρετε τις τροποιήσεις σε όλα τα έτη για τα οποία ισχύει η μεταβολή. Θα πρέπει ωστόσο να ελέγχετε την προεπισκόπηση σε κάθε ένα από τα έτη μεταφοράς. Η δήλωση μεταφέρεται στο επόμενο έτος ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και θα πρέπει να επιλέξετε το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9», ώστε να μπορέσετε να την επεξεργαστείτε και να την οριστικοποιήσετε.                                                                                        Πηγή: ieidiseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21