Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Έγκριση επιχορήγησης του Δήμου Αλμωπίας για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
Εγκρίθηκε επιχορήγηση  προς τον Δήμο Αλμωπίας  ύψους

39,680€ του Άξονα Προτεραιότητας 2: Σχέδια

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του χρηματοδοτικού προγράμματος:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».

Συμφώνα με αυτό, θα καταρτιστεί σχέδιο εγκατάστασης συστημάτων φόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)