Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Ένταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Έδεσσας


Εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου

Έδεσσας

από το Πράσινο Ταμείο. Με την παρούσα ένταξη εξασφαλίζονται

39.680,00€ για την εκπόνηση του σχεδίου και τον καθορισμό των θέσεων και

των προδιαγραφών των σταθμών φόρτισης.

Η εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης αποτελεί το δεύτερο στάδιο της

διαδικασίας και η χρηματοδότησή τους αναμένεται να ενταχθεί στη συνέχεια,

μετά την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)