Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Προπληρωμένες κάρτες άρδευσης από διασυνοριακό πρόγραμμα στον Δήμο Αλμωπίας Οι παροχές όπως προπληρωμένη κάρτα για την άρδευση που θα διευκολύνει τις διαδικασίες και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα, προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση,περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων  στα κονδύλια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας προχώρησε στην  ψήφιση  αποδοχής  287.923,80 ευρώ, Χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από την πράξης
wa-mbrella του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020 με το Δήμο Negotino των Σκοπίων.
Συγκεκριμένα,  τέθηκαν   ως προτεραιότητα σε αυτό το πρόγραμμα, ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, με την  έμπρακτη στήριξη των αγροτών, καθώς ο Δήμος  στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή. Είναι  ένας τομέας για τον οποίο δεν έχουν δημιουργηθεί εδώ  τα χρόνια  αυτά   απαραίτητες υποδομές, που να  εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για τους αγρότες.
Ανάμεσα στα υποέργα, συμπεριλαμβάνονται μελέτες για το φράγμα του Προδρόμου που θα καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του κάμπου της Ανατολικής Αλμωπίας, παροχές όπως προπληρωμένη κάρτα για την άρδευση που θα διευκολύνει τις διαδικασίες και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα, προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση, προμήθεια κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων, διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων για τους αγρότες κ.α.
Παράλληλα, η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας στα πλαίσια του ίδιου διασυνοριακού προγράμματος εξασφάλισε 205.608,40 ευρώ για παρεμβάσεις στον τομέα της ύδρευσης και συγκεκριμένα για την προμήθεια εκκινητών ομαλής εκκίνησης στις Τ.Κ.
Γαρεφείου,
 Μεγαπλατάνου
, Δωροθέας,
Αψάλου,
Ξιφιανής,
 Σωσάνδρας,
Νεοχωρίου,
 οι οποίοι συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των βλαβών του δικτύου, την προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλιών χλωρίωσης στις δεξαμενές ύδρευσης των
Τ.Κ. Αρχαγγέλου,
 Περίκλειας,
 Φούστανης,
 Βορεινού,
Όρμας,
Σαρακηνών
– Κορυφής,
 με σκοπό τη συνεχή ρυθμιζόμενη χλωρίωση του πόσιμου νερού, την μελέτη αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ Ξιφιανής, καθώς επίσης και τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου