Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Νομιμοποιούνται οι παράνομες υπερωρίες - Οι ανατροπές που έρχονται

Χρήστος Μέγας
Του Χρήστου Μέγα

Μέχρι τώρα οι πρώτες 5 ώρες επιπλέον εργασίας την εβδομάδα χαρακτηρίζονται σαν «υπερεργασία» και είναι υποχρεωτική για τον μισθωτό (8 ώρες για την εξαήμερη εβδομάδα εργασίας).

Μέχρι και 80% πιο φθηνές θα είναι οι υπερωρίες στον ιδιωτικό τομέα με βάση το σχέδιο Χατζηδάκη για το ευέλικτο 8ωρο χωρίς συλλογική συμφωνία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η βιομηχανία (σ.σ. κάνει χρήση υπερωριών στο 70% του προσωπικού που απασχολεί) και εν γένει ο ιδιωτικός τομέας (1 στους 2 μισθωτούς κάνει υπερωρίες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της ΓΣΕΕ), να μειώσουν το μισθολογικό κόστος. Και καθώς η υπερωρίας, πέραν των 120 ωρών το χρόνο, πληρώνεται συν 80% στο ωρομίσθιο, γίνεται σαφές ότι αντιστοίχως θα μειωθεί και το εργατικό-διαθέσιμο εισόδημα.

Μέχρι τώρα οι πρώτες 5 ώρες επιπλέον εργασίας την εβδομάδα χαρακτηρίζονται σαν «υπερεργασία» και είναι υποχρεωτική για τον μισθωτό (8 ώρες για την εξαήμερη εβδομάδα εργασίας). Δεν απαιτείται προς τούτο συλλογική ή ατομική συμφωνία. Συγκεκριμένα οι 5 ώρες υπερεργασία για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η.

Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.

Οι παραπάνω ώρες που αναφέραμε, σύμφωνα με το άρθρο 74 του νέου Νόμου 3863/2010, αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

Ακολούθως, από την 46η ώρα για την 5νθήμερα εβδομάδα εργασίας και από την 49η για την 6ήμερη εβδομάδα , θεωρείται υπερωρία. Για την υπερωριακή απασχόληση απαιτείται άδεια από το ΣΕΠΕ (έως 120 ώρες τον χρόνο) και οι οποίες αμείβονται με συν 40% επί του ωρομισθίου. Πέραν αυτού του ορίου (120 ώρες) έχουμε προσαύξηση αμοιβής συν 80% στο ωρομίσθιο.

Να σημειωθεί ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνήθως εκτελείται λόγω του ισχυρού κινήτρου της πρόσθετης αμοιβής…

10 ώρες παραπάνω εργασία

Με βάσει την πρόταση της κυβέρνησης τόσο η υπερεργασία όσο και η υπερωρία τροποποιούνται. Θα αλλάξουν τα πάντα πέραν της 40ης ώρας εργασίας την εβδομάδα (είτε 5νθημερο εφαρμόζεται, είτε 6ήμερο), αφού η διευθέτηση του χρόνου εργασία με ατομική συμφωνία εργαζομένου-εργοδότη θα ξεκινά από την 41η ώρα και για 10 ώρες την εβδομάδα. (Σ.σ.: Και λόγω της γενικότερης ανασφάλειας και της υψηλής ανεργίας, δύσκολα ένας μισθωτός μπορεί να αρνηθεί…).

Αντίθετα, η σημερινή μονομερής απόφαση της επιχείρησης για την υπερεργασία που ισχύει πληρώνεται ακριβότερα κατά 20%. Η προτεινόμενη υπερωριακή απασχόληση Χατζηδάκη, με διμερή συμφωνία, θα είναι… δωρεάν και ο επιπλέον χρόνος θα επιστρέφεται με την μορφή μειωμένου χρόνου εργασίας (6ωρο) ή ρεπό και άδεια. Πέραν της καθημερινής 10ωρης εργασίας, εάν χρειάζεται, θα απαιτείται άδεια για υπερωριακή απασχόληση…

Άρα η μείωση του εργατικού εισοδήματος, με βάση το σχέδιο Χατζηδάκη, θα ξεκινά από 20%, για τις πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας και θα κλιμακώνεται στο 80% (για τις πέραν των 120 ωρών το χρόνο).

Χωρίς νέες θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ΓΣΕΕ οι 4 στους 10 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δεν πληρώνονται τις υπερωρίες που σήμερα κάνουν. Και αυτό είναι πιο έντονο ανάμεσα σε όσους εργάζονται με πλήρες ωράριο. Όπου, σχεδόν οι μισοί (47%) δεν πληρώνονται τις υπερωρίες, ενώ στην μερική απασχόλησης 1 στους 4 δεν πληρώνεται επιπλέον για τον πρόσθετο χρόνο εργασίας που καταβάλει.

Παρατηρείται δηλαδή μια διαδεδομένη εργοδοτική παρανομία, την οποία έρχεται η κυβέρνηση, όχι να την ελέγξει ή να την θεραπεύσει με τα κατάλληλα κίνητρα και αντικίνητρα, αλλά να την… νομιμοποιήσει. Τελικά, θα είναι όλες οι υπερωρίες… απλήρωτες.

Έτσι όμως, αφενός οι μισθωτοί θα χάσουν εισόδημα υπέρ των επιχειρηματικών κερδών, αλλά από την άλλη –κυρίως- δεν θα μειωθεί η ανεργία. Οι επιχειρήσεις δεν θα προβαίνουν σε προσλήψεις, αφού με το υφιστάμενο προσωπικό θα καλύπτονται φθηνά και γρήγορα οι (παροδικές) παραγωγικές τους ανάγκες.

Πηγή: ieidiseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21