Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Τα θέματα και οι απαντήσεις του διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 


Το πρόβλημα με τις 17 ερωτήσεις στο μάθημα "Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας" στον πρόσφατο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Τι ανακοινώθηκε.

Τις ορθές απαντήσεις του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, που διεξήχθη στις 4 Μαρτίου, γνωστοποίησε την Παρασκευή (10/03) η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού. Αφορούσε τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα.

Στα αξιοσημείωτα ότι οι απαντήσεις σε 17 ερωτήσεις του μαθήματος "Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας" θα θεωρηθούν σωστές ανεξαρτήτως αν έχουν απαντηθεί σωστά ή όχι. Αιτία είναι η μη ευκρίνεια στην φωτοτύπηση!

"Επισημαίνεται ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, για δεκαεπτά (17) ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» (39, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70 και 73), η Κ.Ε.Δ. αποφάσισε να θεωρηθεί ως ορθή οποιαδήποτε επιλογή, λόγω της απόκλισης που παρατηρήθηκε στην ευκρίνεια/φωτεινότητα σκιασμένων κρίσιμων τετραγώνων κατά τη φωτοτύπηση των ερωτηματολογίων σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ορισμένων εξεταστικών κέντρων" αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι υπήρξαν ουκ ολίγες καταγγελίες για προβλήματα στην ομαλή διαξαγωγή του διαγωνισμού.

Τα θέματα και οι απαντήσεις

Θέματα μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας»

Θέματα μαθήματος «Εξέταση Γνώσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Εξέταση Γνώσεων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)