Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Παρουσίαση Χρηματοδοτικών/Αναπτυξιακών Προϊόντων από το Τ.Π.& Δ. και το Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

Ο Δήμος Έδεσσας, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 18:00, στην

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για την παρουσίαση των χρηματοδοτικών/αναπτυξιακών προϊόντων για τους Ο.Τ.Α. και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν ο Πρόεδρος του Τ.Π.& Δ. κ. Κων/νος Βαρλαμίτης, ο οποίος θα μιλήσει για το Τ.Π.&Δ. και την Περιφερειακή Ανάπτυξη και ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Ε.ΑΝ κ. Κων/νος Γαλιάτσος, ο οποίος θα ενημερώσει για τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Ταμείο Επιχειρηματικότητας, Ταμείο Συμμετοχών κλπ) και Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21