Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  Το Δασαρχείο Έδεσσας στα πλαίσια της προστασίας του θηραματικού πλούτου και λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις τρέχουσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες προχώρησε στην έκδοση της με αριθμό οικ.
276/10-01-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΤ8ΟΡ1Υ-7 Ο4) Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η θήρα όλων των ειδών άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθήνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Έδεσσας σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μία από τις παρακάτω συνθήκες:

  α) Χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης.
  β) Πλήρης χιονοκάλυψη των εδαφών.
  γ) Ολικός ή παρατεταμένος παγετός
με την χρονική ισχύ της παραπάνω απαγορευτικής διάταξης μέχρι νεοτέρας.

Εκ του Δασαρχείου Έδεσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου