Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

9 Σεπτεμβρίου σέντρα για το κύπελλο της ΕΠΣ Πέλλας


 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο 49 Κ.Α.Π. ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ)
α. Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών, συμμετέχουν  υποχρεωτικά  σε αυτό  οι ομάδες της Α1 και Α ερασιτεχνικής κατηγορίας. Η συμμετοχή των ομάδων της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας  είναι προαιρετική.

β. 1.  Τα πιο πάνω Σωματεία, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 στην Ένωση Πέλλας Δήλωση Συμμετοχής,  σε ειδικά έντυπα που επισυνάπτονται και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 100 Ε για όλα τα σωματεία της. Η Δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων της Αθλητικής Νομοθεσίας, του Κ.Α.Π., του Καταστατικού της ΕΠΟ και της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ και των όρων της παρούσης. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πέλλας οι ομάδες της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στο Κύπελλο , δύναται εφόσον επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή χωρίς να καταβάλουν το παράβολο συμμετοχής.
2. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 500 Ε. ( άρθρο 49 παρ.2  του ΚΑΠ).
3. Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα. Ομάδα που παραιτείται από τον Τελικό Κυπέλλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το εν εξελίξει  πρωτάθλημα ή αυτό που μόλις τελείωσε και τριών ( 3 )  βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα.  Ομάδα που αποχωρεί από τον Τελικό μετά την έναρξή του, τιμωρείται με ποινή  αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται να πάρει μέρος (άρθρο 49 παρ.3  του ΚΑΠ).
 4. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.
5. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια των αγώνων κυπέλλου, το οποίο με ευθύνη σωματείου πρέπει να έχει την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.


 2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  
α. Οι αγώνες της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών  διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ και η έναρξή τους ορίζεται στις  9-9-2017.
β.  Οι αγώνες της 2ης φάσης  διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. , έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και πάντα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κ.Α.Π.3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣ. ΕΛΛΑΔΑΣ
       Οι αγώνες Κυπέλλου στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 ,σε περίπτωσή που δηλώσουν συμμετοχή μόνο οι ομάδες της Α1 & Α΄ κατηγορίας που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους ,  θα συγκροτηθούν σε όκτω ( 8 ) ομίλους των τεσσάρων ομάδων και δύο(2)  ομίλους  των πέντε ( 5 ) ομάδων.
       Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδων της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και ανάλογα με τον αριθμό αυτών, θα αναπροσαρμοστεί ο ανωτέρω αριθμός ομίλων .


 1ος  Γύρος:
Άρθρο 3 , 1ος Γύρος : Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν   θα κληθούν να αγωνιστούν σε    ομίλους των τεσσάρων  ή των πέντε ομάδων  ανά όμιλο με γεωγραφικά κριτήρια . Ανάλογα με το πόσες ομάδες της Β΄ κατηγορίας θα δηλώσουν συμμετοχή μπορεί να υπάρξει τροποποίηση του αριθμού των ομάδων σε κάποιους ομίλους.
Οι αγώνες μεταξύ των ομάδων θα είναι μονοί, θα καθορίζονται με κλήρωση καθώς επίσης και η έδρα.                                                                                                                         Οι πρωταθλήτριες   ομάδες κάθε ομίλου  θα προκριθούν στον επόμενο γύρο .
Οι υπόλοιπες ομάδες μέχρι και την συμπλήρωση των δεκαέξι ( 16 ) ομάδων που θα συμμετάσχουν στον 2ο γύρο , θα προκύψουν από τις καλύτερες δευτεραθλήτριες ομάδες των ομίλων με νέα απόφαση που θα υπάρξει μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής .

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
Επικεφαλής των ομίλων θα τεθούν  οι ομάδες της Α1 ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2016/2017  που κατέλαβαν τις θέσεις από 2 έως και 11. Σε περίπτωση περισσοτέρων ομίλων επικεφαλείς θα τεθούν και οι υπόλοιπες ομάδες της Α1 που κατέλαβαν ,κατά σειρά, τις θέσεις 12,13,14 κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 2016/2017 .  Εν συνεχεία με κλήρωση και γεωγραφικά κριτήρια κατατάσσονται στους ομίλους και οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή.
2ος Γύρος:
Οι δεκαέξι (16) ομάδες που προκρίθηκαν από τον 1ο γύρο, αγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα (1) αγώνα (νοκ αουτ). Ζευγάρια και έδρα καθορίζονται με δημόσια κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας σε ημερομηνία που θα ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου. Οι νικητές (8 ομάδες) προκρίνονται στον επόμενο γύρο.
3ος Γύρος:
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από τον 2ο γύρο, αγωνίζονται μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες . Ζευγάρια και έδρα καθορίζονται με δημόσια κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας σε ημερομηνία που θα ορίσει η επιτροπή Κυπέλλου. Οι νικητές (4 ομάδες) προκρίνονται στον επόμενο γύρο.
Στους αγώνες  του  3ου γύρου αν, από τα αποτελέσματα και  των δύο αγώνων, δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, τότε τα τέρματα τα οποία πέτυχε κάθε ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα της υπολογίζονται διπλά. Η ομάδα, η οποία με αυτό τον υπολογισμό συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων, προκρίνεται στην επόμενη φάση.
Αν οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον εντός και εκτός έδρας αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας,  μετά την κανονική λήξη του, παρατείνεται κατά δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα (ημίωρη παράταση).
Αν ο αριθμός των τερμάτων, τα οποία θα επιτύχουν δύο ομάδες κατά την διάρκεια αυτής της ημίωρης παράτασης, είναι ο ίδιος, τότε τα τέρματα που σημείωσε η φιλοξενούμενη ομάδα υπολογίζονται διπλά και προκρίνεται αυτή.
Αν, όμως, κατά την πιο πάνω ημίωρη παράταση δεν σημειωθεί τέρμα τότε ο νικητής θα αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπουν οι Κανόνες του Παιχνιδιού ( Laws of the Game).
4ος Γύρος:
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από τον 3ο γύρο, αγωνίζονται μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες . Ζευγάρια και έδρα καθορίζονται με δημόσια κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας σε ημερομηνία που θα ορίσει η επιτροπή Κυπέλλου. Οι νικητές (2 ομάδες) προκρίνονται στον τελικό.
Στους αγώνες  του  4ου γύρου αν, από τα αποτελέσματα και  των δύο αγώνων, δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, τότε τα τέρματα τα οποία πέτυχε κάθε ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα της υπολογίζονται διπλά. Η ομάδα, η οποία με αυτό τον υπολογισμό συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων, προκρίνεται στην επόμενη φάση.
Αν οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον εντός και εκτός έδρας αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας,  μετά την κανονική λήξη του, παρατείνεται κατά δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα (ημίωρη παράταση).
Αν ο αριθμός των τερμάτων, τα οποία θα επιτύχουν δύο ομάδες κατά την διάρκεια αυτής της ημίωρης παράτασης, είναι ο ίδιος, τότε τα τέρματα που σημείωσε η φιλοξενούμενη ομάδα υπολογίζονται διπλά και προκρίνεται αυτή.
Αν, όμως, κατά την πιο πάνω ημίωρη παράταση δεν σημειωθεί τέρμα τότε ο νικητής θα αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπουν οι Κανόνες του Παιχνιδιού ( Laws of the Game).
Ο Τελικός αγώνας του κυπέλλου θα διεξαχθεί ημέρα Κυριακή, στο Δημοτικό Στάδιο της Έδεσσας, όπου είναι και η έδρα της Ένωσης Πέλλας. Η ημερομηνία του Τελικού θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ.


4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 & 22 του ΚΑΠ και ειδικότερα:
α. Το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου ύστερα από δημόσια κλήρωση θα κοινοποιηθεί σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος.
β. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου (ημέρα, γήπεδο ώρα κλπ) από την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epspellas.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων τους, το οποίο επέχει και θέση έγκρισης από την ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ ως Διοργανώτρια Αρχή.
γ. Ο ορισμός της ημέρας και ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.
δ. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των αγώνων Κυπέλλου να εξασφαλίζουν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Νομοθεσία την έκδοση Άδειας τέλεσης αγώνα
ε. Η Ένωση Πέλλας έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και οποιαδήποτε άλλη ημέρα, εργάσιμη ή αργία.
στ. Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 9-9-2017.                          
η. Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζει τη χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται, καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

  5. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α. Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες, ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.
β. Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της Ε.Π.Σ. κατάλληλο γήπεδο και εγκαταστάσεις (αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια γηπεδούχων – φιλοξενουμένων), για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας.  6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π., σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4α του άρθρ. 18 του ΚΑΠ,   Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι   Η  ΣΥΜ/ΧΗ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ  ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ   ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.  Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ.

  7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
α. Η ομάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλντι), υφίσταται τις κυρώσεις, βάσει των διατάξεων του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
β. Η ομάδα που κρίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύμφωνα με το Φ.Α., εκτός από τις άλλες συνέπειες που υφίσταται, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
γ. Η ομάδα που δεν εμφανίζεται ν’ αγωνιστεί – εκτός απ’ τις άλλες συνέπειες – χάνει τον αγώνα, και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
δ. 1. Το Σωματείο που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών δικαιοδοσίας ΕΠΣ Πέλλας , οφείλει να ειδοποιήσει έγγραφα την διοργανώτρια  πριν από (4) τέσσερεις μέρες τουλάχιστον.
2. Αναιτιολόγητη κατά την κρίση της διοργανώτριας δήλωση της ομάδας κατά τα ανωτέρω, συνεπάγεται και τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π.
3. Οι παραπάνω κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας (μεταφορικά μέσα, διακοπή συγκοινωνιών λόγω καιρικών συνθηκών κλπ), κατά την κρίση του Δ.Σ. της διοργανώτριας και σύμφωνα με το άρθρ. 17 του Κ.Α.Π..
4. Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό Κυπέλλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το εν εξελήξει  πρωτάθλημα ή αυτό που μόλις τελείωσε και τριών βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και η ομάδα που αποχωρεί από τον τελικό μετά την έναρξή του, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε  (5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται να λάβει μέρος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.3  του Κ.Α.Π.
ε. Όταν η διοργανώτρια ορίζει αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και δημιουργούνται φθορές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται και θα καταλογίζεται από την Ε.Π.Σ στο υπαίτιο Σωματείο, μετά από αυτοψία της  Επιτροπής Γηπέδων.

8. ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
α. Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που θα δυσφημήσουν το άθλημα.
β. σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημήσουν το άθλημα
ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλονται με απόφαση της διοργανώτριας του αγώνα οι προβλεπόμενες ποινές από το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα.

9. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
α. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Α.Π. που αφορά τις μπάλες του αγώνα.
β. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων,  να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο πλήρες φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών , για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.
Οι γηπεδούχες ομάδες , με την έννοια του κανονισμού ,είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή νομικών προσώπων , τα οποία , όμως, έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες του Κυπέλλου, έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων , μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν έγγραφα απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία ιατρού κατά την τέλεση των αγώνων τους.
γ. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του,  ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.

  10. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π., σχετικό Φύλλο Αγώνα σε (3) τρία  αντίγραφα.

  11. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Για τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες Κυπέλλου, τα έξοδα μετακίνησής τους βαρύνουν τις ίδιες.12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
α. Για τους αγώνες  Κυπέλλου τα ποσοστά διανομής του καθαρού προϊόντος, εφόσον υπάρξει, που προκύπτουν μετά την οικονομική εκκαθάριση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 26 του Κ.Α.Π. μεταξύ των διαγωνιζομένων ομάδων.
β. Για τον καταρτισμό του Φύλλου Εκκαθάρισης αφαιρούνται από τις ακαθάριστες εισπράξεις 
1.            Το ποσοστό 5 % υπέρ Ε.Τ.Ε.Χ. – Τ.Α.Υ.Α.Π.
2.            Το ποσοστό 15 % υπέρ γηπέδου
3.            Το ποσοστό 4% υπέρ της Ε.Π.Σ.
4.            Το ποσοστό 1% υπέρ Ε.Π.Ο.
5.            Το ποσοστό 0.5% υπέρ Ε.Λ.Π.Π.
6.            Τα έξοδα Διαιτησίας
7.            Τα λοιπά έξοδα του αγώνα (εκτύπωση εισιτηρίων, υπηρεσία γηπέδων, λουτρά, γιατρός αγώνα κλπ).
      Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στην γηπεδούχο ομάδα.
    Η ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ με απόφαση του Δ.Σ. παραιτείται από τα δικαιώματα του ποσοστού 4% επί των ακαθάριστών εισπράξεων των αγώνων της διοργάνωσης στους εντός έδρας αγώνες των σωματείων.
Η διαχείριση και οικονομική επιστασία του Τελικού Αγώνα Κυπέλλου ανήκει στη  ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ και από τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν το 50% εξ’  ημισείας στις διαγωνιζόμενες ομάδες και το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί στο ταμείο τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών.


13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
Οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Α.Π. εφαρμόζονται  για τις ενστάσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών.

14. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
α. Το Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνών δικαιοδοσίας Ε.Π.Σ. Πέλλας  απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα μαζί με μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές αμέσως μετά τη λήξη του.
β. Στην ομάδα που κατατάσσεται  δεύτερη, απονέμεται επίσης κύπελλο και μετάλλια.
γ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον Τελικό αγώνα καθώς και οι  αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, σύμφωνα με το τελετουργικό της διοργανώτριας.
δ. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού (2) ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Πρωταθλήματος και χρηματική ποινή 200 Ε και εφόσον αποδειχθεί η υπαιτιότητα του Σωματείου και της Διοίκησης του κατά την κρίση της διοργανώτριας τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος, το οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και τις επιβάλλεται χρηματική ποινή ως 500 Ε, βάσει του άρθρου 49 παρ.4γ. του Κ.Α.Π.


15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παραπάνω αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ. σαν διοργανώτριας του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος και των Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό.

16. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται απ’ την Αθλητική Νομοθεσία, Οικονομική Εγκύκλιο και την Προκήρυξη αυτή, θ’ αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου