Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Στις 2 Σεπτεμβρίου η σέντρα στο κύπελλο ερασιτεχνών Πέλλας


Στις 2 Σεπτεμβρίου ορίστηκε από την ΕΠΣ Πέλλας
η έναρξη του κυπέλλου ερασιτεχνών, μέχρι την 21η Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου.
Αναλυτικά η προκήρυξη του κυπέλλου ερασιτεχνών περιόδου 2018-2019:
Η Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την Αθλητική νομοθεσία
2. Τον Κ.Α.Π.
3. Το Καταστατικό της
4. Την 16-7-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Πέλλας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας (1η φάση αρμοδιότητας της Ένωσής μας) ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο 38 Κ.Α.Π. ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ)
α. Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών, συμμετέχουν υποχρεωτικά  σε αυτό  οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, της  Α1 και Α ερασιτεχνικής κατηγορίας. Η συμμετοχή των ομάδων της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας  είναι προαιρετική.
β. 1.  Τα πιο πάνω Σωματεία, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 στην Ένωση Πέλλας Δήλωση Συμμετοχής,  σε ειδικά έντυπα που επισυνάπτονται και πρέπει να συνοδεύεται  από πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από  όλα τα μέλη του Δ.Σ και από όλους τους ποδοσφαιριστές που θα αγωνισθούν, καθώς και συνυποσχετικό διαιτησίας υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του σωματείου. Με απόφαση της Ε.Ε.  της ΕΠΣ Πέλλας ,το παράβολο για όλα τα σωματεία  της δύναμής μας που θα δηλώσουν συμμετοχή για την φετινή αγωνιστική περίοδο 2018/2019 είναι δωρεάν. Η Δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων της Αθλητικής Νομοθεσίας, του Κ.Α.Π., του Καταστατικού της ΕΠΟ και της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ και των όρων της παρούσης.
2. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 500 Ε. ( άρθρο 38  του ΚΑΠ).
3. Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα. Ομάδα που παραιτείται από τον Τελικό Κυπέλλου ή Ομάδα που αποχωρεί από τον Τελικό μετά την έναρξή του, τιμωρείται με τις διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα.
 4. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.
5. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια των αγώνων κυπέλλου, το οποίο με ευθύνη σωματείου πρέπει να έχει την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  
α. Οι αγώνες της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών  διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ και η έναρξή τους ορίζεται στις  2-9-2018.
β.  Οι αγώνες της 2ης φάσης  διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο., έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και πάντα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κ.Α.Π.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι αγώνες Κυπέλλου στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019 ,σε περίπτωσή που δηλώσουν συμμετοχή μόνο οι ομάδες της  Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής και Α1 & Α΄ κατηγορίας που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους ,  θα τελεσθεί ως εξής :
1ος  Γύρος:
Άρθρο 3 , 1ος Γύρος : Οι ομάδες  της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους καθώς και οι ομάδες της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας που θα  δηλώσουν συμμετοχή   θα κληθούν να αγωνιστούν σε μονούς αγώνες (νοκ – αουτ) μεταξύ τους ώστε μαζί με τις 17 ομάδες (3 ομάδες Γ΄ Εθνικής & 14 ομάδες της  Α1)  θα συγκροτήσουν οκτώ (8) ομίλους των τεσσάρων  ομάδων .
Οι ομάδες της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας που θα δηλώσουν συμμετοχή στην φάση του 1ου γύρου των νοκ – άουτ αγώνων θα αγωνισθούν ως γηπεδούχοι .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
Επικεφαλής των ομίλων θα τεθούν  οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας καθώς και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 2 έως και 6 του πρωταθλήματος της Α1 ποδοσφαιρικής περιόδου 2017/2018. Οι αγώνες μεταξύ των ομάδων θα είναι μονοί, θα καθορίζονται με κλήρωση καθώς επίσης και η έδρα.                                                                                                                         Οι πρωταθλήτριες και οι δευτεραθλήτριες ομάδες κάθε ομίλου  θα προκριθούν στον επόμενο γύρο.
2ος Γύρος:
Κάθε ομάδα από τις δέκα έξι ( 16 ) που προκρίθηκαν από τους αγώνες των ομίλων , ύστερα από δημόσια κλήρωση που θα γίνει  στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας σε ημερομηνία που θα ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου , για καθορισμό ζευγαριών και έδρας , θα αγωνισθεί σε ένα       ( 1 ) αγώνα ( νοκ – αουτ ) με τον κληρωθέντα αντίπαλο της. Οι νικήτριες (8 ομάδες) προκρίνονται στον επόμενο γύρο.
3ος Γύρος:
Κάθε ομάδα από τις οκτώ ( 8 ) που προκρίθηκαν από τον 2ο γύρο , ύστερα από δημόσια κλήρωση που θα γίνει  στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας σε ημερομηνία που θα ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου , για καθορισμό ζευγαριών και έδρας , θα αγωνισθεί  σε διπλούς αγώνες  με τον κληρωθέντα αντίπαλο της. Οι νικήτριες (4 ομάδες) προκρίνονται στον επόμενο γύρο.
Στους αγώνες  του  3ου γύρου αν, από τα αποτελέσματα και  των δύο αγώνων, δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, τότε τα τέρματα τα οποία πέτυχε κάθε ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα της υπολογίζονται διπλά. Η ομάδα, η οποία με αυτό τον υπολογισμό συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων, προκρίνεται στην επόμενη φάση.
Αν οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον εντός και εκτός έδρας αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας,  μετά την κανονική λήξη του, παρατείνεται κατά δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα (ημίωρη παράταση).
Αν ο αριθμός των τερμάτων, τα οποία θα επιτύχουν δύο ομάδες κατά την διάρκεια αυτής της ημίωρης παράτασης, είναι ο ίδιος, τότε τα τέρματα που σημείωσε η φιλοξενούμενη ομάδα υπολογίζονται διπλά και προκρίνεται αυτή.
Αν, όμως, κατά την πιο πάνω ημίωρη παράταση δεν σημειωθεί τέρμα τότε ο νικητής θα αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπουν οι Κανόνες του Παιχνιδιού ( Laws of the Game).
4ος Γύρος:
Κάθε ομάδα από τις  τέσσερις  ( 4 ) που προκρίθηκαν από τον 3ο γύρο , ύστερα από δημόσια κλήρωση που θα γίνει  στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας σε ημερομηνία που θα ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου , για καθορισμό ζευγαριών και έδρας , θα αγωνισθεί  σε διπλούς αγώνες  με τον κληρωθέντα αντίπαλο της. Οι νικήτριες (2 ομάδες) προκρίνονται στον τελικό.
Στους αγώνες  του  4ου γύρου αν, από τα αποτελέσματα και  των δύο αγώνων, δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, τότε τα τέρματα τα οποία πέτυχε κάθε ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα της υπολογίζονται διπλά. Η ομάδα, η οποία με αυτό τον υπολογισμό συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων, προκρίνεται στην επόμενη φάση.
Αν οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον εντός και εκτός έδρας αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας,  μετά την κανονική λήξη του, παρατείνεται κατά δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα (ημίωρη παράταση).
Αν ο αριθμός των τερμάτων, τα οποία θα επιτύχουν δύο ομάδες κατά την διάρκεια αυτής της ημίωρης παράτασης, είναι ο ίδιος, τότε τα τέρματα που σημείωσε η φιλοξενούμενη ομάδα υπολογίζονται διπλά και προκρίνεται αυτή.
Αν, όμως, κατά την πιο πάνω ημίωρη παράταση δεν σημειωθεί τέρμα τότε ο νικητής θα αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπουν οι Κανόνες του Παιχνιδιού ( Laws of the Game).
Η ημερομηνία και το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο Τελικός θα ορισθεί με απόφαση της Επιτροπής Κυπέλλου  και έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 & 22 του ΚΑΠ και ειδικότερα:
α. Το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου ύστερα από δημόσια κλήρωση θα κοινοποιηθεί σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος.
β. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου (ημέρα, γήπεδο ώρα κλπ) από την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epspellas.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων τους, το οποίο επέχει και θέση έγκρισης από την ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ ως Διοργανώτρια Αρχή.
γ. Ο ορισμός της ημέρας και ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.
δ. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των αγώνων Κυπέλλου να εξασφαλίζουν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Νομοθεσία την έκδοση Άδειας τέλεσης αγώνα
ε. Η Ένωση Πέλλας έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και οποιαδήποτε άλλη ημέρα, εργάσιμη ή αργία.
στ. Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 2-9-2018.                          
η. Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζει τη χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται, καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.
5. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α. Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες, ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.
β. Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της Ε.Π.Σ. κατάλληλο γήπεδο και εγκαταστάσεις (αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια γηπεδούχων – φιλοξενουμένων), για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας, καθώς και παραχωρητήριο γηπέδου από τους Δήμους που ανήκουν τα γήπεδα.
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π., σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4α του άρθρ. 18 του ΚΑΠ,   Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι   Η  ΣΥΜ/ΧΗ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ  ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ   ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.  Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ.
7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
α. Η ομάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλντι), υφίσταται τις κυρώσεις, βάσει των διατάξεων του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
β. Η ομάδα που κρίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύμφωνα με το Φ.Α., εκτός από τις άλλες συνέπειες που υφίσταται, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
γ. Η ομάδα που δεν εμφανίζεται ν’ αγωνιστεί – εκτός απ’ τις άλλες συνέπειες – χάνει τον αγώνα, και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
δ. 1. Το Σωματείο που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών δικαιοδοσίας ΕΠΣ Πέλλας , οφείλει να ειδοποιήσει έγγραφα την διοργανώτρια  πριν από (4) τέσσερεις μέρες τουλάχιστον.
2. Αναιτιολόγητη κατά την κρίση της διοργανώτριας δήλωση της ομάδας κατά τα ανωτέρω, συνεπάγεται και τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π.
3. Οι παραπάνω κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας (μεταφορικά μέσα, διακοπή συγκοινωνιών λόγω καιρικών συνθηκών κλπ), κατά την κρίση του Δ.Σ. της διοργανώτριας και σύμφωνα με το άρθρ. 17 του Κ.Α.Π..
4. Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό Κυπέλλου, τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα .
ε. Όταν η διοργανώτρια ορίζει αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και δημιουργούνται φθορές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται και θα καταλογίζεται από την Ε.Π.Σ στο υπαίτιο Σωματείο, μετά από αυτοψία της  Επιτροπής Γηπέδων.
8. ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
α. Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που θα δυσφημήσουν το άθλημα.
β. σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημήσουν το άθλημα
ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλονται με απόφαση της διοργανώτριας του αγώνα οι προβλεπόμενες ποινές από το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα.
9. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
α. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Α.Π. που αφορά τις μπάλες του αγώνα.
β. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων,  να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο πλήρες φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών , για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.
γ. Σε όλους τους αγώνες, της διοργάνωσης ,  είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα.
δ. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του,  ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
10. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π., σχετικό Φύλλο Αγώνα σε (3) τρία  αντίγραφα.
11. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Για τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες Κυπέλλου, τα έξοδα μετακίνησής τους βαρύνουν τις ίδιες.
12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΩΝΑ
α. Για τους αγώνες  Κυπέλλου τα ποσοστά διανομής του καθαρού προϊόντος, εφόσον υπάρξει, που προκύπτουν μετά την οικονομική εκκαθάριση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 26 & 45 του Κ.Α.Π. μεταξύ των διαγωνιζομένων ομάδων.
β. Για τον καταρτισμό του Φύλλου Εκκαθάρισης αφαιρούνται από τις ακαθάριστες εισπράξεις 
1. Το ποσοστό 5 % υπέρ Ε.Τ.Ε.Χ. – Τ.Α.Υ.Α.Π.
2. Το ποσοστό 15 % υπέρ γηπέδου
3. Το ποσοστό 4,5% υπέρ της Ε.Π.Σ.
4. Το ποσοστό 1,5% υπέρ Ε.Π.Ο.
5. Το ποσοστό 0.5% υπέρ Ε.Λ.Π.Π.
6. Τα έξοδα Διαιτησίας
7. Τα λοιπά έξοδα του αγώνα (εκτύπωση εισιτηρίων, υπηρεσία γηπέδων, λουτρά, γιατρός αγώνα κλπ).
Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στην γηπεδούχο ομάδα.
Η ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής . παραιτείται από τα δικαιώματα του ποσοστού 4,5% επί των ακαθάριστών εισπράξεων των αγώνων της διοργάνωσης στους εντός έδρας αγώνες των σωματείων.
Η διαχείριση και οικονομική επιστασία του Τελικού Αγώνα Κυπέλλου ανήκει στη  ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ και  τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξ’  ημισείας στις διαγωνιζόμενες ομάδες.
13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
Οι διατάξεις του άρθρου 23 & 42 του Κ.Α.Π. εφαρμόζονται  για τις ενστάσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών.
14. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
α. Το Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνών δικαιοδοσίας Ε.Π.Σ. Πέλλας  απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα μαζί με μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές αμέσως μετά τη λήξη του.
β. Στην ομάδα που κατατάσσεται  δεύτερη, απονέμεται επίσης κύπελλο και μετάλλια.
γ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον Τελικό αγώνα καθώς και οι  αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, σύμφωνα με το τελετουργικό της διοργανώτριας.
δ. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού (2) ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Πρωταθλήματος και χρηματική ποινή 200 Ε και εφόσον αποδειχθεί η υπαιτιότητα του Σωματείου και της Διοίκησης του κατά την κρίση της διοργανώτριας τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος, το οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και τις επιβάλλεται χρηματική ποινή ως 500 Ε, βάσει του άρθρου 47 παρ.4 του Κ.Α.Π.
15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παραπάνω αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ. σαν διοργανώτριας του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος και των Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό.
16. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται απ’ την Αθλητική Νομοθεσία, Οικονομική Εγκύκλιο και την Προκήρυξη αυτή, θ’ αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου