Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΟΖΑΡΣυνεδριάζει δια ζώσης υπό νέα σύνθεση το Δ.Σ.   της Επιχείρησης των Λουτρών Πόζαρ  την Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα
  • Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022
  • Ορισμός μισθώματος εστιατορίου κατά τον 2ο χρόνο παράτασης μίσθωσης
  • Εξέταση αίτησης αρ. πρωτ. 857/07.07.2022 για συμψηφισμό οφειλών μισθωτή
  • Εξέταση αιτήσεων σπουδαστών ΔΙΕΚ Αριδαίας και έγκριση θέσεων
  • Εξέταση αρ. πρωτ 844/06.07.2022 αίτησης Συλλόγου Νέων Λουτρακίου για παραχώρηση παραποτάμιου χώρου για το Φεστιβάλ Πόζαρ  (σ.σ. έχουν αρχίσει ήδη οι σχετικές διαμορφώσεις)
  • Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)