Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Γενική διεύθυνση για τρόφιμα φέρνει ο νέος Κανονισμός
Πανάγος Γιάννης
Ενδιαφέρουσες βελτιώσεις που αναβαθµίζουν το ρόλο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην υπόθεση των τροφίµων και διευκολύνουν την επικοινωνία µε τις περιφερειακές αρχές στα θέµατα που συνδέονται ευρύτερα µε την αγροτική παραγωγή, περιλαµβάνονται στο προωθούµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα για τον νέο Κανονισµό του Υπουργείου.
Επί της ουσίας, αυτό το οποίο φέρνει ως καινοτοµία ο νέος Κανονισµός είναι η δηµιουργία δύο νέων Γενικών ∆ιευθύνσεων, µιας για τα τρόφιµα και µιας για τις αποκεντρωµένες δοµές.
Πρόκειται για την «πρώτη γεύση» της διοικητικής µεταρρύθµισης που ευαγγελίζεται στις τελευταίες του δηµόσιες τοποθετήσεις και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η ολοκλήρωσή της θα µπορούσε να αποτελέσει «πρόβα» για τις δυνατότητες που έχει η παρούσα κυβέρνηση να συµβάλει αποτελεσµατικά στην ευρύτερη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, κάτι το οποίο έχει, ως γνωστόν, ανάγκη ο τόπος.∆ύο νέες Γενικές ∆ιευθύνσεις
Επί της ουσίας, αυτό το οποίο φέρνει ως καινοτοµία ο νέος Κανονισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η δηµιουργία δύο νέων Γενικών ∆ιευθύνσεων, µιας για τα τρόφιµα και µιας για τις αποκεντρωµένες δοµές. Την ίδια ώρα το παραγωγικό κοµµάτι του αγροτικού χώρου, δηλαδή φυτική και ζωική παραγωγή, ενώνονται υπό µια Γενική ∆ιεύθυνση, αυτή της Γεωργίας, ενώ η Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής αναλαµβάνει µόνο τους ελέγχους που έχουν σχέση µε την ανθρώπινη υγεία και την προστασία των ζώων.

Με βάση τους εµπνευστές αυτών των αλλαγών, η νέα δοµή του υπουργείου δεν είναι µια απλή διόρθωση παλιότερων αδυναµιών.

Έρχεται, όπως λένε, να προσαρµόσει τον υπηρεσιακό µηχανισµό στις σύγχρονες ανάγκες, αφενός διευρύνοντας και συστηµατοποιώντας το ρόλο της Κεντρικής Υπηρεσίας στα θέµατα των τροφίµων και αφετέρου, µεταφέροντας ευθύνες για τα θέµατα της παραγωγής στις περιφερειακές διευθύνσεις, η καθοδήγηση των οποίων θα επιτυγχάνεται ωστόσο µέσα από µια διακριτική εποπτεία και µια οργανωµένη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας.

Πόσο ενδιαφέρουν όλα αυτά τους αγρότες; Η απάντηση είναι, πολύ! Πρόκειται για τα πρώτα βήµατα πραγµατικής αποκέντρωσης, επιµένουν οι συντάκτες του νέου Κανονισµού, τα οποία φιλοδοξούν να δώσουν τη δυνατότητα στους συντελεστές της παραγωγής να επιλύουν ολοκληρωτικά τα θέµατά τους στις περιφερειακές διευθύνσεις (∆ΑΟΚ), οι οποίες µε τη σειρά τους  θα έχουν όλη την καθοδήγηση από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να επιλύουν κάθε ζήτηµα. Άλλωστε, η ανάπτυξη των συστηµάτων Πληροφορικής, η ενιαία βάση δεδοµένων (νόµων και αποφάσεων), στην οποία θα είναι σε θέση να πατούν, µπορεί να δώσει ολοκληρωµένες λύσεις, βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές ερµηνείες και τις δοσοληψίες κάτω από το τραπέζι.


Διαβάστε εδώ το προεδρικό διάταγμα

Δείτε εδώ τις γενικές διευθύνσειςΕπί της ουσίας η χάραξη της πολιτικής στα τρόφιµα

Ειδικά στα θέµατα των τροφίµων, είναι η πρώτη φορά, επιµένουν οι συντάκτες του Κανονισµού, που το υπουργείο ανακτά σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής στο τρόφιµο, δίνοντας νόηµα στο όνοµα που έχει λάβει από καιρό ως υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Μέχρι τώρα, η σχετική ευθύνη ήταν µοιρασµένη ανάµεσα στον ΕΦΕΤ, (στο εξής θα έχει να κάνει µόνο µε τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίµων που κυκλοφορούν στην αγορά και όχι µε τη χάραξη πολιτικής επ’ αυτών), στον ΕΛΓΟ (διατηρούσε ευθύνη και στη χάραξη πολιτικών επί της ποιότητας) και στην αδύναµη διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας, η οποία όµως είχε να διαχειριστεί τόσα πολλά και διαφορετικά πράγµατα, ώστε στο τέλος να µην είναι σε θέση να κάνει κάτι σωστά.

Αφετηρία αλλαγών και στη στελέχωση του υπουργείου

Εναρκτήριο λάκτισµα για ευρύτατη ανανέωση και των προσώπων που κατέχουν επιτελικές θέσεις στο υπουργείο, αναµένεται να δώσει η επικύρωση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τον νέο Κανονισµό λειτουργίας. Ήδη η αρχή έχει γίνει µε το ίδιο το Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο µεταφέρει αρµοδιότητες από τη Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής (όπου υπάγονταν όλα, εκτός από τα θέµατα προσωπικού) στη Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίµων, για την οποία στο εξής διοικητικά θα έχει την ευθύνη ως γενικός γραμματέας ο Νίκος Αντώνογλου, αντί του Χαράλαµπου Κασίµη (γ.γ. Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων).

Εδώ το κρισιµότερο όλων είναι το θέµα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων για τα προγράµµατα που συνδέονται µε την πιστοποίηση της ποιότητας και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, τα οποία, σχεδόν στο σύνολό τους περνούσαν από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, ∆ιεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων της οποίας εδώ και χρόνια ηγείται η δεξιοτέχνης κατά τα λοιπά υπάλληλος Ευαγγελία Κουρέντα. Θεωρείται βέβαιο ότι η νέα δοµή έρχεται για να αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας, να σπάσει τα στεγανά που είχαν καταστήσει ορισµένους µόνιµους τροφίµους των εν λόγω προγραµµάτων και να δηµιουργήσει προϋποθέσεις αποτελεσµατικής διάθεσης των κοινοτικών πόρων.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, θα κληθούν να συµβάλουν, λένε από το υπουργείο και οι γεωργικοί ακόλουθοι των ανά των κόσµο ελληνικών πρεσβειών, αναλαµβάνοντας ευθύνη να δίνουν συγκεκριµένα reports για τα αντίστοιχα προγράµµατα που έχουν συγκεκριµένες δράσεις στις χώρες στις οποίες εκείνοι υπηρετούν.
Οι πληροφορίες θέλουν τις συνθήκες να είναι ώριµες για την προώθηση των αλλαγών και στο στελεχιακό δυναµικό, αρκεί, όπως λένε πολλοί, να µην πάρει το χαρακτήρα φύγε εσύ – έλα εσύ, µε στενά κοµµατικά και πελατειακά κριτήρια. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν λένε όχι στις προωθούµενες αλλαγές ούτε οι συνδικαλιστές του υπουργείου (π.χ. ΠΕΓ∆Υ), ούτε οι γεωτεχνικοί (ΓΕΩΤΕΕ), οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται ως γνωστόν από διοικήσεις οι οποίες δεν είναι φίλα προσκείµενες στη σηµερινή κυβέρνηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου